Flere doktorgrader

Antall doktorgradsprosjekt i helseforetakene er mer enn doblet i perioden 2006-14. Universitetssykehusene står for et klart flertall av prosjektene, mens bidrag fra andre helseforetak har økt kraftig, skriver bladet Forskerforum og siterer en kronikk i Legetidsskriftet, der NIFU-forsker Fredrik Niclas Piro skriver at 153 doktorgrader ble godkjent i 2006 mens antallet var 345 i 2013. I 2014 ble 328 doktorgrader godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet.