FDI

F15-09-053.eps

FDI-kongressen 2015 ble avviklet i Bangkok med ca. 15 000 besøkende og et variert fagprogram.

NTFs representant Harry-Sam Selikowitz ble valgt som ny leder av FDIs vitenskapskomité. Han har sittet som medlem i komiteen siden 2011 og nestleder siden 2013. Komiteen regnes som toneangivende når det gjelder global tannhelsepolitikk.

Ny president for FDI ble franskmannen Patrick Hescot. Han har hatt forskjellige verv i FDI de siste 20 årene, og vært visepresident siden 2013. Han har også vært ekspert på området oral helse for Verdens helseorganisasjon (WHO), og direktør for et av WHOs samarbeidssentre siden 1998.

Hescot understreket i tiltredelsestalen viktigheten av et godt samarbeide med WHO og andre FN-organisasjoner, noe han ser på som nøkkelen til å synliggjøre oral helses rolle i medisin og for generell helse og livskvalitet.

Hescot overtar presidentvervet fra Tin Chun Wong fra Hong Kong.