Dugnad for flyktninger

Mange flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge er svært ressurssterke. Universitetet i Oslo (UiO) ønsker å gå aktivt ut med informasjon om hvordan de kan bruke eller gjøre ferdig sin høyere utdanning i Norge. Vi tar derfor initiativ til en akademisk dugnad for flyktninger, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen.

Den siste tiden har det kommet et høyt antall flyktninger og asylsøkere til Norge. Mange av de som tar seg til Norge har høyere utdanning fra hjemlandet, og flere har måttet avbryte utdanningsløpet for å flykte.

- Det er en sterk dugnadsånd i Norge og vi ønsker med dette å vise de som kommer til Norge at vi ønsker deres bidrag. Vi mener det er viktig at flyktningene tas imot som hele mennesker og at de gis anledning til selvrealisering. Dette kan gi flyktningene håp om en bedre fremtid, og det vil sikre bedre integrering i vårt samfunn, sier Ole Petter Ottersen.

Målet er å gi flyktninger og asylsøkere med høyere utdanning oversikt over hvordan de kan forberede seg til å studere videre eller jobbe i Norge. Dette kan gjøres gjennom dagsarrangementer der norsk høyere utdanning beskrives og det gis informasjon om innpassing og godkjenning av utdanning.

UiOs dugnad skal i første omgang inneholde informasjon om hvordan flyktninger kan få sin utdanning godkjent og tilby informasjon om opptak og studietilbud ved norske utdanningsinstitusjoner. Vi ønsker også å gi informasjon om hvordan man rent praktisk kan fullføre, eller få sin utdannelse godkjent i Norge. Informasjon om det norske samfunn og arbeidsmarked samt betydningen av å lære seg norsk språk vil også være en del av programmet.

- For å gi et best mulig tilbud er vi avhengig av samarbeid med andre institusjoner. Vi kontakter derfor Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK), Samordna Opptak, Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og andre. Vi ønsker å samarbeide med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) om dette initiativet, og HiOA har signalisert interesse for dette. Vi håper at også andre utdanningsinstitusjoner i Oslo-området vil bidra, sier Ottersen.

UiO vurderer flere tiltak sammen med samarbeidspartnerne, heter det i pressemeldingen fra UiO.