Fortjent medalje

F15-05-038.eps

Foto: YAY Micro

Under åpningen av Midt-Norgemøtet 23. april 2ble tidligere leder av Sør-Trøndelag tannlegeforening, Anne Grethe Beck Andersen tildelt Kongens fortjenstmedalje.

Medaljen tildeles personer som har vist samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement.

Andersen har i 44 år arbeidet som tannlege i Den offentlige tannhelsetjenesten, og som leder av kvalitetsutvalget i tannhelsetjenesten i Sør-Trøndelag gjennom 10 år ledet hun utarbeidelsen av tannhelsetjenestens første kvalitetssystem.

Anne Grethe Beck Andersen var leder for Sør-Trøndelag Tannlegeforening (STTF) i 10 år, og sterkt involvert i arbeidet med å innføre obligatorisk etterutdanning. Hun har gjennom hele sin karriere bidratt til godt samarbeid mellom privat og offentlig sektor, i tillegg til at hun har vært leder av tannhelsetjenesten i Sør-Trøndelags Arbeidsmiljøutvalg.

Til tross for at Andersen nå er gått av med pensjon, er hennes engasjement like til stede. Hun har fortsatt verv som kollegahjelper i NTF og er leder for valgkomiteen i Sør-Trøndelag Tannlegeforening.

Anne Grethe Beck Andersen har også en lang politisk karriere med utgangspunkt i Røros Arbeiderparti. Hun satt to perioder i kommunestyret i Røros, hvorav en som varaordfører der hun fungerte som ordfører i deler av perioden. Hun har også sittet fire perioder i kommunens planutvalg og en periode som vararepresentant til Stortinget. Hun har i tillegg vært leder og er nå nestleder av helse- og sosialutvalget i Røros, og hun har vært representant på landstinget i KS. Hun er i dag første vararepresentant for Ap i Fylkestinget i Sør-Trøndelag. Foto: Tonje Camacho, NTF.