Surgical and Radiologic Anatomy for Oral Implantology

Louie Al-Faraje
F15-05-030.eps

Forfatteren er tannlege i privat praksis i California. Han har startet og leder et et-årig program (fellowship) i implantatbehandling. Siden 2001 har han hatt mer enn 1000 tannleger i dette programmet. Det vil si over 70 tannleger per år i et ett-årig program. Hans målgruppe er tannleger som arbeider med implantatbehandling og dette skal være en lærebok i anatomi som inkluderer illustrasjoner, preparater, Cone-Beam-CT undersøkelser og noen intra-operative bilder av kirurgisk implantatbehandling. Boken er derfor sikkert obligatorisk lesning for de som deltar i fellowship-programmet. Man har en følelse av å ha sett mange at illustrasjonene før, men det skal være originaltegninger og de er gode.

Boken er del i 10 kapitler med store og gode fargeillustrasjoner. Den engelske teksten er dekkende for illustrasjonene. Kapitlene tar systematisk for seg kar- og nerveforsyning, muskler, mandibel og maxille. Disse kapitlene er lettfattelige og gir en god oversikt over hodet og halsens anatomi. I tillegg er det preparater fra seks avdøde som er gode illustrasjoner på relasjonene spesielt i forhold til sinus maxillaris, nesehule og processus alveolaris.

Boktittelen er noe voluminøs. Både kirurgisk og radiologisk i oral implantologi. Dette er meget omfattende og boken klarer derfor ikke å omhandle alle disse feltene like bra. Når det kommer til CBCT vurderinger i forhold til implantatbehandling, blir denne boken for overfladisk og enkel og de kirurgiske teknikkene som er vist gir heller ikke så stort læringsutbytte. Boken forsøker derfor å omhandle for mange temaer på en gang. De tre siste kapitlene tar da også for seg både hvordan man skal foreta cricothyrotomi og venepunksjoner. Prosedyrer som jeg håper den vanlige tannlege ikke gjør i forbindelse med implantatbehandling.

Boken er meget lettlest og har gode illustrasjoner. Så den som ønsker en oversiktlig anatomibok er denne boken et godt valg. Imidlertid forsøker forfatteren denne gangen også (et år siden forrige gang jeg anmeldte en bok fra samme forfatter) å inkludere for mange aspekter i samme bok. Man bør lese egne bøker både om kirurgiske teknikker og CBCT. Men med disse reservasjoner anbefaler jeg denne boken som et oppslagsverk i hodets og delvis halsens anatomi

Tore Bjørnland

Hanover Park, IL: Quintessence publishing; 2013. 250 sider, rikt illustrert. ISBN: 978 - 0 - 86715 - 574 - 7