Nordisk konference om sårbare børn

Helst skal man have en god barndom

F15-05-026.eps

Den 1. nordiske konference om sårbare børn og unge blev afholdt i Oslo i maj 2009. Konferencen fik stor opmærksomhed fra mange sider og har medført øget fokus på sårbare børn og unge i de nordiske lande.

Kari Storhaug afsluttede den 1. nordiske konference med at opfordre Danmark til at afholde den næste konference. Dansk Pædodontisk Selskab og De Offentlige Tandlæger i samarbejde har nu besluttet at gøre opfordringen til virkelighed.

Vi afholder i Danmark den anden nordiske konference om sårbare børn 28.-29 maj 2015 i København. Konferencen har fået titlen «Helst skal man have en god barndom».

Med konferencen vil vi gerne sætte fokus på børns liv, og hvad der sker, hvis man ikke får et godt børneliv. På konferencen stiller vi også skarpt på, hvad der er sket på området siden den første nordiske konference om sårbare børn, og hvad de nyeste undersøgelser viser. Med dette afsæt har vi sammensat to dages konference med inspirerende oplægsholdere fra norden og USA.

Fra Norge kommer bl.a. Klinikksjef, Specialist i pedodonti og universitetslektor Anne Rønneberg, der i sit oplæg, «Hvad er der sket i Norge siden konferansen «Hvorfor spør vi ikke?» i 2009? Hva har skjedd i Norge siden konferansen «Hvorfor spør vi ikke?» i 2009?», sætter fokus på tandplejens personales rolle i mødet med børn, der har været udsat for fysisk mishandling.

Udvalgte højdepunkter fra konferencen:

* Utsatta barn och ungdomar i Sverige - hur syns de i tandvården? v. Therese Kvist, ST-tandläkare, Doktorand.

* Når overgrebene går verden rundt - om billeder af seksuelle overgreb på børn og unge. Kuno Sørensen, Autoriseret psykolog med specialistuddannelse i psykoterapi

* Abusive head trauma and medical child abuse v. Carole Ann Jenny, MD, MBA, Professor of Pediatrics, Seattle Children's

* Er der sammenhæng mellem frygt og angst for tandbehandling og seksuelle overgreb i barndommen? v.

Vi glæder os til at byde alle vore nordiske kollegaer fra det odontologiske team velkommen til København i maj 2015.

Læs mere og tilmeld dig på www.doft.dk