Forum for tillitsvalgte, Oslo, 12.-13. mars 2015:

Verksted for nye planer

I november skal NTFs hovedstyre fremme forslag til ny strategisk plan for foreningens virksomhet for årene 2016 - 2020 overfor NTFs representantskap. Forum for tillitsvalgte skulle derfor i all hovedsak være et verksted for utveksling av tanker og ideer om NTFs virksomhet fremover.

F15-04-071.eps

NTFs visepresident, Arnt Einar Andersen innledet før gruppearbeidene om foreningens satsingsområder i årene fremover, på NTFs forum for tillitsvalgte.

Sånn ble det også. De fremmøtte, som i all hovedsak var leder og nestleder av NTFs lokalforeninger, spesialistforeningenes representanter samt representantskapets ordfører og valgkomiteens leder delte seg i grupper for å diskutere seg frem til NTFs retning med både medlems- og samfunnsrettet arbeid og organisasjonsmessige forhold.

Ulike prioriteringer

Gruppene kom tilbake med ulike ting. De som hadde jobbet med medlemsrettet arbeid presenterte sine tanker under hovedoverskriften `faglig, økonomisk og sosialt'. En av tankene de hadde er at det sosiale er konfliktforebyggende. Likeledes at medlemmer med høy faglig og etisk standard er viktig, og derfor må skolering i etikk ha høy prioritet.

Allmenntannlegen skal være ryggraden i tannhelsetjenesten het det videre fra denne grupperingen. Og spesialistene har en viktig rolle som bør understrekes.

F15-04-072.eps

NTFs kommunikasjonssjef, Morten Rolstad, ga praktiske instruksjoner før deltakerne på forum for tillitsvalgte delte seg i grupper for å arbeide med innspill til NTFs nye strategiske plan.

NTF skal stimulere til økt innsats på odontologisk forskning mente gruppedeltakerne, og samtidig være den ledende leverandør av etterutdanning.

Til slutt: utdanning er viktig - og de som jobber ved lærestedene bør få økt lønn.

F15-04-073.eps

NTFs økonomisjef, Wenche Stavik, snakket om hvorfor handlingsrom og god likviditet er viktig for NTF.

Tannlegen i førersetet

De som hadde jobbet med samfunnsrettet arbeid ville ha tannlegene i førersetet, som profesjonelle rådgivere og synlighet i politikken og mediene. NTF skal pleie kontakten med politikerne.

Et spennende tiltak er lokalforeningenes kontakt med lokalpolitikerne. Dette bør fortsette. Og i samme forbindelse ble det fremmet et ønske om en ressursside på nettet, for de tillitsvalgte. Samtidig som temaet ble foreslått som del av NTFs tillitsvalgtkurs: Hvordan forholde seg til politikere og tillitsvalgte. Lokalforeningene vil gjerne bidra, var sluttsetningen i oppsummeringen av akkurat dette.

Etikk og kollegialitet er også viktig, sa de som jobbet med samfunnsrettet arbeid. Og det er positivt at NTF samarbeider med andre organisasjoner, som for eksempel Diabetesforbundet - slik det er blitt gjort i forbindelse med munnhelsedagen 2015.

Et siste hovedpunkt er at NTF må komme i forhandlingsposisjon i forbindelse med kommunereform og andre prosesser som vil påvirke tannlegene.

Kvalitetsstempel

De som hadde sett på organisasjonsmessige forhold kom tilbake og sa at MNTF er et kvalitetsstempel og at det bør være kurs som er obligatoriske for medlemmene.

Et annet budskap fra gruppene var `en forening for alle', selv om store ytterpunkter innad i foreningen er en utfordring.

NTF bør markedsføre fordelene ved å være medlem, og lokalforeningene vil gjerne bidra.

Sosiale medier gjøre NTF mer demokratisk. Dessuten kan kommunikasjonen fra NTF sentralt med lokalforeningslederne gjerne være hyppigere, var avslutningssetningen.

F15-04-074.eps

Kjetil Strøm, leder av Oslo Tannlegeforening, la frem resultatet av sin gruppes arbeid, mens NTFs president noterte.

Virksomhetsstyring

Før gruppearbeidene snakket NTFs økonomisjef, Wenche Stavik, om foreningens økonomi og om begrepet virksomhetsstyring. Det siste vil si sunne og bærekraftige beslutninger som bygger på godt fundamentert dokumentasjon og som gir et godt utgangspunkt for eiere, styret og ledelsen til å gjøre vedtak på kjente forutsetninger.

Det er viktig å ha handlingsrom, understreket Stavik. Det som gir handlingsrom er god likviditet, kontinuerlig analyse av forutsetninger, et transparent regnskap som er fullstendig aktivitetsbasert og velbegrunnede vedtak.

Handlingsrom er viktig fordi endringene i forutsetninger kommer raskere, både for tannlegene - i så vel offentlig som privat virksomhet, og for virksomhetsdriften, på grunn av endringer i lover og regler.

En sunn drift og god økonomistyring og god likviditet er en forutsetning for at NTF kan oppfylle sine forpliktelser overfor medlemmene, de ansatte og sine samarbeidspartnere.

Representantskapets ansvar er å ha kunnskap om konsekvenser av vedtak, gi styret og ledelsen i NTF handlingsrom til å lede virksomheten til medlemmenes beste og med trygghet for de ansatte, bidra til langsiktige relasjoner med viktige samarbeidspartnere.

Ellen BeateDyvi 

Tekst

KristinAksnes 

Foto