Nytt styre i Norsk Tannvern

F15-04-083.eps

Foto: Harald Vingelsgaard.

Fylkestannlegen i Hedmark, Claes Næsheim er valgt til ny styreleder i Norsk Tannvern. Det nye styret som ble valgt på Norsk Tannverns generalforsamling 18. mars består videre av nestleder, folkehelsekoordinator og tannpleier i Akershus, Rigmor Moe, styremedlemmene overtannpleier i Oslo, Grete T. Brudeseth og NTF-president Camilla Hansen Steinum og varamedlemmene tannlege i Sør-Trøndelag og TK Midt, Geir Haukeland og folkehelsekkordinator og tannpleier i Østfold, Hilde Håkelien.

Styret er valgt for to år.