Hedret for ytringsfrihetsforskning

Akademikerprisen 2015 gikk til Anine Kierulf, for hennes forskning og engasjement for ytringsfrihet og menneskerettigheter. Kierulf er postdoktor ved Senter for menneskerettigheter ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og uttaler at hun setter pris på å verdsettes for det hun har drevet med i årevis uten å oppnå særlig akademisk interesse.