Samarbeidsavtale - NTF og Skattebetalerforeningen

F15-11-121.eps

Presidenten i Tannlegeforeningen, Camilla Hansen Steinum og administrerende direktør i Skattebetalerforeningen, Karine Ugland Virik signerer avtalen. Foto: Kristin Aksnes.

NTF og Skattebetalerforeningen (SBF) inngikk 25. november en avtale om skattejuridisk bistand til NTFs medlemmer.

Avtalen inkluderer rabatt på veiledende timepriser for rådgivning om skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger utover det NTF selv kan bidra med. Skattebetalerforeningen vil også utvikle kurs og seminarer spesielt for NTFs medlemmer, som også kan delta på SBFs øvrige kurs.

Avtalen er inngått som et samarbeid mellom NTF, SBF Skatteadvokater AS (SBFAS) og SBF. SBFAS er et advokatkontor som er heleid av SBF. SBFAS har syv skatteadvokater og rådgivere som bistår privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og foreninger innen skatterett, avgiftsrett og selskapsrett. Avtalen trådte i kraft umiddelbart og vil fornyes med ett år av gangen. Les mer om Skattebetalerforeningen på www.skatt.no og www.sbfskatteadvokater.no

Ved behov for rådgivning skal NTFs medlemmer ta kontakt direkte med SBFAS som vil gi en rabatt på sin veiledende timepris. Det vil i hver sak utarbeides en skriftlig oppdragsbekreftelse, og alle salærer og honorarer faktureres direkte fra SBFAS til klienten.