Svar til Ina Jiang:

Strenge kvalitetskrav

Det odontologiske fakultet er glad for enhver debatt om utviklingen av tannlegefeltet. Det er imidlertid Kunnskapsdepartementet som gir oss vårt samfunnsoppdrag, som blant annet innebærer å utdanne et gitt antall høyt kvalifiserte tannleger. Det er strenge opptakskrav til studenter som tas opp senere enn ordinært opptak. Informasjon om dette opptaket er, i likhet med all annen informasjon om studier og ordinært opptak, tilgjengelig på våre nettsider til enhver tid: http://www.uio.no/studier/program/odontologi/opptak/suppleringsopptak.html.

Studentene som tas opp senere enn ordinært opptak suppleres med de kurs de eventuelt mangler. Vi stiller like og høye kvalitetskrav til alle tannleger som uteksamineres hos oss.

Anne Merete Aass,

studiedekan, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo a.m.aass@odont.uio.no