De beste!

De beste masteroppgavene fra undervisningsinstitusjonene våre konkurrerer hvert år på landsmøtet. Konkurransen går ut på å lage en poster fra mastergradsarbeidet og presentere den på fem minutter.

F15-11-101.eps

Christine Aanesen (t.v.) og Kaja Berg-Jensen fra Universitetet i Bergen vant konkurransen om den beste posterpresentasjon. Foto: Kristin Aksnes

En slik konkurranse har flere hensikter. Den viser faglig mangfold og at studentene har vitenskapelig kompetanse samt å inspirere unger kolleger til å gå inn i forskning.

F15-11-105.eps

Se hele posterpresentasjonen på side 980.

Det er gledelig at vi har mange gode forskerkandidater blant våre ferske tannleger. Tilhørerne fikk gode presentasjoner av relevante tema med klinisk relevans. Problemstillingene var mange som molar-insisiv-hypomineralisering, dentale erosjoner, puss og polering, temporomandibulær dysfunksjon, tobakksintervensjon, glutamat og Merkel cellenes funksjon, kronisk oral transplantat-mot-vert sykdom og munnstell hos eldre. Det var benyttet spørreskjemaundersøkelser, kliniske undersøkelser og laboratoriestudier. Gjennomgående ble resultater og funn godt beskrevet og diskutert. I tillegg viste kandidatene at de hadde tenkt fremover med forslag til tiltak og anbefalinger der det var indisert. Komiteen som skulle bedømme kandidatene hadde ingen lett oppgave.

Vinnere ble Christine Aanesen og Kaja Berg-Jensen fra Universitetet i Bergen med oppgaven «puss og polering av kompositt». Om vinnerne sa juryen: «Vinnerposteren 2015 fremstår med god design, god presentasjon, logikk, diskusjon og konklusjon. I tillegg hadde posteren momenter med relevans til den kliniske hverdag.»

Jon E. Dahl