Periodontitt og diabetes

Det er en assosiasjon mellom disse to sykdommene, men uklart om det er diabetes som øker risikoen for periodontitt eller omvendt.

F15-11-010.eps

Henrik Jansson snakket om sammenhengen mellom diabetes og periodonti, uten å kunne si hvilken av diagnosene som øker risikoen for den andre.

Henrik Jansson, spesialist i periodonti, Sverige, snakket om sammenhengen mellom periodontitt og diabetes i et foredrag sponset av Oral B, Procter & Gamble.

Studier har vist at blant pasienter med periodontitt, har 12,5 % diabetes mot 6,3 % hos pasienter uten periodontitt. En rekke studier har sett på utvikling av periodontitt hos pasienter med diabetes og søkt å finne mekanistiske forklaringer på sammenhengen. En mulig forklaring kan være at diabetes påvirker immunsystemet med økt utskillelse av cellulære signalsubstanser som finnes ved inflammasjon. Dette fremmer vevsødeleggelse og hemmer vevsregenerasjon, som vi ser ved periodontitt.

I hvilken grad periodontitt kan utvikle eller forsterke utviklingen av diabetes, er studert i mindre grad. Periodontitt er assosiert med dårligere glykemisk kontroll hos diabetikere med økt risiko for komplikasjoner, noe som bedres dersom periodontitten behandles. Det er også sett en svak reduksjon i langtidsblodsukkeret (HbA1c) når periodontitt behandles. Økt nivå av HbA1c kan være tegn på en begynnende diabetes. Det er en assosiasjon mellom periodontitt og diabetes men mye forskning gjenstår for å forstå mekanismen for dette.

Jon E. Dahl

Tekst og foto