Et blikk til Harvard

F15-11-004.eps

Bruce Donoff, her sammen med moderatoren Anne Møystad, hadde presentasjoner på landsmøtet om ikke-kirurgisk behandling av tilstander som tradisjonelt «krever skalpell». I et eget foredrag snakket han også om håndtering av skader i lingualnerven og alveolarisnerven.

Bruce Donoff er dekanus ved Harvard School of Dental Medicine, en av mest prestisjetunge forsknings- og utdanningsstedene innen oral medisin i USA. Han praktiserer også som oral-/kjevekirurg ved Massachusetts General Hospital. Donoffs spesialitet er maxillofacial kirurgi med spesialinteresse innen sårtilheling, beinoppbygging, nerveskader og oral cancer. Han er for øvrig en tydelig talsperson for tettere integrering mellom odontologi og medisin.

Mindre behov for skalpellen (eller boret)?

«Ikke-kirurgisk behandling av kirurgiske sykdommer» var den litt kryptiske tittelen på presentasjonen fra Donoff. Det klassiske eksemplet på dette er behandlingen av magesår. Inntil Helicobacter pylori ble oppdaget å være en årsak, var behandlingen kirurgisk med fjerning av deler av magesekken. Nå blir tilstanden oftest behandlet non-operativt med antibiotika-kurer - en dramatisk forbedring for pasientene og også ressursbesparende.

Donoff tok opp flere tilstander, for eksempel Marfans syndrom, der behandlingen kunne understøttes av ikke-kirurgiske metoder. Kunnskap om de underliggende mekanismene, slik som genetiske eller epigenetiske faktorer, kan gjøre at behandlingen kan suppleres med målrettede medikamenter. Det ble beskrevet en rekke tilstander og mulige terapeutiske substanser, basert på molekylærbiologiske og farmakologiske virkningsmekanismer som er krevende å følge med på for uinnvidde. Det er ingen tvil om at det er et stort potensiale i å utvikle behandlingsstrategier som angriper grunnleggende biologiske mekanismer ved sykdomstilstander.

Det store bildet

I USA, som her, er gjerne «belønningssystemene» innen helsevirksomhet orientert omkring prosedyrer, ikke nødvendigvis diagnoser. Dette forholdet kan bli ganske tydelig i lys av utviklingen i «ikke-kirurgiske» metoder. Det kan dreie seg om noe så hjemmevant som å remineralisere tidlige karieslesjoner. Igjen - Donoff la vekt på at forståelse for de molekylærbiologiske og (epi-)genetiske mekanismene lå til grunn for de fleste nye behandlingsmodaliteter.

Donoff ga også noen ord med på veien for dem som vil ha framgang i forskning og utvikling: Finn en god mentor; finn et tema som ikke ennå er interessant for andre; tenk på at tilfeldige observasjoner kan lede til viktige funn; finn samarbeidspartnere; ha glede og spenning og hold deg oppdatert i vitenskapen.

Nils Roar Gjerdet

Tekst og foto