Julefreden senker seg - en liten stund

F12-03-034.eps

Desember er endelig her igjen, og snart er det jul. For meg betyr jul rolige dager med venner og familie, god mat og drikke, lange turer, gjerne med ski (hvis vi er så heldige å få snø) med kakao, appelsin og kvikklunsj i sekken. Jula gir rett og slett mulighet for å roe ned og bygge opp energi til å ta fatt på et nytt år.

Julen er også tid for oppsummering og evaluering av året som er gått, samt planlegging og forberedelse til året som kommer - en form for «vareopptelling» på det forenings- og tannhelsepolitiske området, om man vil, en anledning til å sette ting i perspektiv og til å forsøke å se litt inn i krystallkulen.

En representantskapsperiode er tilbakelagt, og hvis dere har gitt meg fornyet tillit på representantskapet, ser jeg frem imot å lede foreningen i to nye år. Tilliten er ikke noe jeg tar for gitt. Å lede en organisasjon som NTF, med velutdannede og høyt kompetente medlemmer, er både spennende og utfordrende, og den perioden vi nå har lagt bak oss, har vært spesiell på flere måter. Heldigvis har jeg med meg meget engasjerte og dyktige tillitsvalgte og ansatte i sekretariatet. Takk til dere alle for stor innsats og godt samarbeid i denne hovedstyreperioden.

Tannlegene i NTF er en heterogen gruppe. Vi har selvfølgelig både offentlige ansatte tannleger og tannleger som jobber i privat praksis, men vi har også universitetsansatte og tannleger som arbeider på kompetansesentrene og i helseforetakene. Vi har praksiseiere, assistent/leietannleger og kontraktører, på både små og store klinikker. Hver og en har de sitt eget ståsted og sine helt spesielle utfordringer - og dermed sine egne ønsker og behov.

De siste to årene har vært krevende for foreningen. Stortingspolitikerne har satt fokus på tannhelsetjenesten, og regjeringen ønsker å gjennomføre store endringer. Den vedtatte flyttingen av offentlig tannhelsetjeneste til kommunene bekymrer mange. Og det er tøffere tider i bransjen vår. Det utdannes mange tannleger i utlandet, det er stor arbeidsinnvandring og vi ser økt konkurranse både fra såkalte «billigklinikker» og klinikker som tilbyr tannbehandling i utlandet.

Det er ikke enkelt å tilfredsstille alle medlemmene i en slik situasjon. Jeg er likevel overbevist om at vi er sterkest når vi står sammen. Jeg mener derfor at det er avgjørende viktig at norske tannleger, også i tiden som kommer, står samlet i en forening og forsøker å finne en felles vei inn i fremtiden.

For vi har veldig mye felles også! NTFs medlemmer er tannleger med lang akademisk utdanning og høy faglig kompetanse, som forholder seg til NTFs etiske regelverk og klagenemnder, til det beste for pasienter og kolleger. Vi holder oss faglig oppdatert, og vi jobber i praksiser med oppdatert utstyr. Vi er opptatt av våre pasienters tannhelse, men ser også tannhelsens betydning for den generelle helsen. Vi henviser pasientene videre når det er behov for det, slik at de skal få tilgang til den ypperste faglige kompetansen. Vi ønsker at pasientene skal få best mulig tannbehandling når dette er nødvendig, men vi bruker mye tid på forebyggende arbeid og opplæring av pasientene våre. Vi snakker om røykeslutt og snusslutt. Vi vil at den norske befolkning skal ha lik tilgang til tannhelsetjenester, og at støtteordningene skal være gode for de pasientene som har behov for dem. Og pasientene setter pris på den jobben vi gjør, det ser vi når vi år etter år scorer høyest i omdømmeundersøkelser. Årets ferske EPSI-undersøkelse av helsetjenester understreker dette: - Brukerne er samlet sett godt tilfreds, men det er tannlegene som får det beste resultatet, sier Fredrik Høst daglig leder i EPSI Rating Norge. - En skår på 85 tilhører sjeldenhetene i våre kundeundersøkelser, og peker på en tjeneste av høy kvalitet. Kundene opplever ikke bare å bli godt ivaretatt hos tannlegen, men opplever også tannlegene som oppriktig interessert i pasientene sine.

Så vi er utvilsomt en heterogen gruppe tannleger, og vi er ikke alltid enige. Men jeg er likevel ikke et øyeblikk i tvil om at vi har flest felles mål og felles oppgaver å arbeide med innenfor det betydningsfulle yrket vi har valgt. Dere skal være stolte av å tilhøre en viktig yrkesgruppe som leverer tjenester av høy kvalitet. Jeg er i hvert fall stolt av å lede en forening med dedikerte og engasjerte tannleger. Jeg håper derfor at jeg når dette leses har fått fornyet tillit til å bruke engasjementet mitt i en periode til, til det beste for tannhelsen og medlemmene. Vi har store utfordringer i vente fremover, og jeg kan forsikre dere om at foreningen skal gjøre sitt aller beste for medlemmene, men også for pasientene, i tiden som kommer.

Men først - jul. Jeg håper dere alle får en strålende juleferie med alt det innebærer, for akkurat dere. God jul til hver og en av dere!

Camilla Hansen Steinum