NTFs landsmøte 2015, Lillestrøm 29.-31. oktober:

Folkehelse som hovedtema

F15-11-068.eps

Foto: NTB scanpix.

F15-11-069.eps

Reidun Sæther leverte flott sang under åpningen av NTFs landsmøte. Foto: NTB scanpix.

Trenger bedre data

F15-11-070.eps

Folkehelseinstituttets direktør, Camilla Stoltenberg, holdt åpningsforedraget på NTFs landsmøte 2015. Foto: NTB scanpix.

Direktøren for Folkehelseinstituttet (FHI), Camilla Stoltenberg, åpnet med å si at vi har fått til mye, og at det fortsatt er mye vi kan bli bedre på for å nå FHIs mål om flere og bedre leveår, og jevnere kår for Norges befolkning.

Folkehelse er å se det store bildet. For å gjøre en god jobb må vi vite mer om både forekomst, årsak og effekt av tiltak og behandlinger. Her mangler det en del bakgrunnsdata fra tannhelsetjenesten: Det finnes nesten bare datagrunnlag fra offentlig tannhelsetjeneste, og altfor lite fra den voksne delen av befolkningen. Det er også ulik innkallingspraksis i de ulike fylkene og for de ulike aldersgruppene, som gjør det vanskelig å sammenligne dataene.

FHI ønsker tannhelse inn i folkehelseprofilene. For at tannhelsedata skal være en nyttig kilde til analyser og forskning trengs det bedre og mer systematisk registrering, et standardisert kodeverk og bedre muligheter til å sammenstille opplysninger om tannhelse og generell helse.

Stoltenberg sa videre at det er de mange små valgene som bidrar mest til bedre folkehelse. Dette er det vanskelig å finne finansiering til.

Tannlegene, som ser pasientene sine jevnlig og over lange perioder, har en unik mulighet til å påvirke livsstilsendringer.

- Vi må spørre oss selv om hva vi kan gjøre for å bidra mer?, oppfordret Stoltenberg.

- FHIs visjon er bedre helse til alle, og vi ønsker selvfølgelig at dette også skal bety bedre tannhelse til alle!

F15-11-073.eps

Anca Virtej fra UiB mottok NTFs pris, for bredde i sine forsknings- og undervisningsmetoder. Foto: NTB scanpix.

F15-11-074.eps

Nils Jacobsen, professor emeritus ved NIOM, mottok Tidendes pris for beste oversiktsartikkel. Foto: NTB scanpix.

F15-11-072.eps

Publikum lot seg begeistre over Reiun Sæthers sang. Foto: NTB scanpix.

F15-11-075.eps

NTFs president, Camilla Hansen Steinum, talte til en fullsatt sal. Foto: NTB scanpix.

F15-11-076.eps

Aktualitetsforedragene torsdag ble holdt av, fra venstre: Zahra Armingohar, Dagmar Fosså Bunæs, Heming Olsen-Bergem, Paula Frid, Anne Margrete Gussgard og Elisabeth Schilbred Eriksen.

Foto: Kristin Aksnes.

F15-11-078.eps

Det svingte da flere besetninger av studentbandett Hæla i taket underholdt fredag kveld. Foto: Kristin Aksnes

F15-11-079.eps

Nordental er landsmøtets handelsplass. Foto NTB scanpix

F15-11-080.eps

XO Care gikk av med seieren da beste stand på Nordental 2015 ble kåret. Foto: Kristin Aksnes

F15-11-071.eps

Leder av NTFs fagnevnd, Berit Øra, orienterte om landsmøtets fagprogram under åpningen av landsmøtet. Foto: NTB scanpix.

F15-11-081.eps

Neste år er det landsmøte i Stavanger. Arrangøren av NTFs landsmøte 2016 ga bort en fin sykkel, til han som gjettet nærmest riktig antall refleksbånd i en beholder. Foto: Kristin Aksnes.