Biologisk inspirert keramisk TiO2 vekststativ for styrt benvevsoppbygging

Gullstandarden ved rekonstruksjon av ødelagte kjeveben som følge av skader, medfødte misdannelser og ulike sykdommer har frem til i dag vært å bruke pasientens eget ben. Benflytting krever kirurgiske inngrep som øker risikoen for komplikasjoner og ubehag for enkelte pasienter. Behovet for nye strategier i behandlingen av benskader er derfor økende.

Et lovende alternativ til å flytte kroppens eget ben, kan være å sette inn et syntetisk benstillas som ligner kroppens eget ben. Ved å kombinere et kunstig stillas med celler og benstimulerende faktorer, kan man styre prosessene og trolig øke farten på tilheling av benskader i kroppen.

Dette var utgangspunktet for forskningen i denne avhandlingen, der vekstpotensialet i syntetiske keramiske stillaser av titandioksid (TiO2) tildekket av benstimulerende faktorer (statiner, prolin-rike peptider, og ekstracellulær matriks derivat), alene eller i kombinasjon med celler ble analysert. Cellene som ble valgt var humane stamceller fra fettvev som har potensiale til å bli benceller, og materialet som dekket stillaset, faktorene og cellene var et tynt lag av alginat hydrogel.

Resultatene fra laboratoriestudier presentert i avhandlingen viser at det er mulig å lage TiO2 vekststillas med lignende struktur som naturlig friskt ben, og dekke disse med faktorer som frigjøres og påvirker kroppens egne celler til nyvekst av ben. Til sammen åpner Pullisaars resultater for at kombinasjon av benstimulerende faktorer, benskapende celler og keramisk TiO2 vekststativ kan representere en ny fremgangsmåte for styrt benvevsoppbygging.

Personalia

F15-11-017.eps

Foto: Privat.

Helen Pullisaar disputerte for PhD-graden den 13. mai 2015 ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, med avhandlingen «Bioinspired ceramic TiO2 scaffolds for bone tissue engineering». Forskningen ble gjennomført ved Avdeling for biomaterialer, Institutt for klinisk odontologi, Universitet i Oslo, under veiledning av professor Håvard J. Haugen, professor Janne E. Reseland, professor Ståle P. Lyngstadaas, og postdoktor Esben Østrup.

Doktoranden tok odontologisk embetseksamen i 2004 fra Tartu Universitet i Estland. Hun fullførte videreutdanning i periodonti fra samme universitet i 2007, og har siden jobbet som spesialist. Hun har videre undervist ved Tallinn Health Care College fra 2005 til 2010, og har vært styremedlem (2006 - 2010) og hovedstyremedlem (2009 - 2010) av Estisk Tannlegeforening. Doktoranden er nå i gang med spesialistutdannelse innen kjeveortopedi ved Universitetet i Århus, Danmark.