Korte implantater

F15-01-063.eps

Implantatprodusentene har i de senere år markedsført implantater som er vesentlig kortere enn naturlige tannrøtter, helt ned til 4 mm lengde, skriver Tandlægebladet. Årsaken er at det i atrofiske områder ofte ikke er mulig å sette inn implantater av konvensjonell lengde, uten å komme i konflikt med sinus maxillaris eller nervus alveolaris inferior.

Men hvor gode er de korte implantatene?

En ny metaanalyse, basert på 16 kliniske undersøkelser, søker å gi svar på dette. I analysen inngår 762 posteriore enkelttannsimplantater med fiksturlengder fra 5 - 9 mm, som er fulgt opp i ti år.

Resultatene viser at korte implantater generelt har like høye suksessrater som lengre implantater. Prognosen er dog litt dårligere for de aller korteste implantatene (5 - 7 mm), og litt dårligere i underkjeven enn i overkjeven. Dessuten forringes prognosen av røyking og parodontal sykdom. Forfatterne konkluderer med at innsettelsen av korte implantater i atrofiske områder av kjevene kan være et godt alternativ til mer avanserte inngrep som sinusløft, knokkeloppbygning og distraksjon.

Tandlægebladet har innhenet en kommentar fra professor dr.odont. Else Marie Pinholt, som sier:

- Korte implantater er i dag lik eller mindre enn 8 mm. For tiden er det en tendens til å bruke korte implantater, som av noen betraktes som en kompromissløsning. Det finnes ennå ikke langtidsstudier som kan vise at korte implantater klarer seg like godt som lange implantater. Det tilrådes å plassere minimum 10 mm lange implantater når det er mulig, dette er dog ikke evidensbasert. Primær stabilitet anses stadig vekk å være en viktig faktor ved installasjon og det tilrådes eventuelt å øke implantatdiameteren, eller hvis det er mulig, implantatlengden, hvis god primær stabilitet ved installasjon er vanskelig. Studier mangler også langtidsoppfølging av bruk av korte implantater som erstatning for sinusløft. Hvis det kan oppnås primær stabilitet tyder det dog på at 6 - 8 mm korte implantater kan fungere fint.