De odontologiske samlingers venner

F15-01-044.eps

De odontologiske samlinger ved Universitetet i Oslo er et nasjonalt registrert museum med museumssignaturen DOS. Det er den største samling av odontologisk dokumentasjon her i landet. Dette gjelder fysiske gjenstander inkludert bøker, samt bilder.

Opprinnelsen til samlingen er Den norske tannlegeforenings gjenstandssamling fra perioden 1884 - 1915. Foreningen ga samlingen til Statens Tannlægeinstitutt i 1915. I dag tilhører De odontologiske samlinger, som i år kan feire 130 år, Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Samlingen dekker først og fremst tiden fra 1830-tallet og frem til 2000. Det har i mange år pågått et arbeid med å systematisere samlingen etter standarder som er utarbeidet av Museum for universitetsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Siden 1997 har en gruppe pensjonister, på dugnadsbasis, registrert samlingen digitalt. Hensikten er å gjøre den odontologiske historien mer kjent og lettere tilgjengelig for alle som har interesse for den.

Det er viktig at dette arbeidet kan holde frem for derigjennom stadig å forbedre kvaliteten på samlingen. Gjennom et slikt arbeid vil man også rede grunnen for utviklingen til et vitenskapelig museum der det kan drives forskning. Dette er det sentrale kriterium for å kunne stille på nivå med andre nasjonale museer.

Med den hensikt å styrke båndene mellom museene og folket har mange museer opprettet venneforeninger der enkeltpersoner, familier og firmaer kan tegne medlemskap. Målsetningen er at dette skal bidra til et felles ansvar og en eierfølelse. En forankring i standen og hos andre interesserte, på denne måten, vil forhåpentligvis øke forståelsen for å ta vare på vår faghistorie.

Med dette bakteppet inviteres det til stiftelsen av De odontologiske samlingers venner. Foreningen skal ha sitt fokus rettet mot å styrke museets målsetninger og ambisjoner. Foreningen vil også søke å etablere et forum der det avholdes foredrag (ett til to i året) og ellers aktiviteter av felles interesse slik som reiser med besøk ved andre museer.

Stiftelsesmøtet for De odontologiske samlingers venner finner sted ved Det odontologiske fakultet i Geitmyrsveien 71 torsdag 5. februar fra kl. 17.30.