Tilbakeblikk

1915

Tidenden og trykfeilsdjævelen

24/25 aargang staar der nu paa «Tidendens» tittelblad. Det er saaledes at forstaa: «Den norske Tandlægeforenings Tidende», som er de 3 nordiske lands ældste tidsskrift, utsendte sit første hefte i oktober 1890, og den er hele tiden senere utkommet uten avbrytelse. Den skulde saaledes i oktober 1914 begynde paa sin 25de aargang. Det gjør den ogsaa, og den 15de oktober vil den kunne feire sit 25-aarsjubileum. Men der er tidligere begaat den feil, at man har sat 9de aargang baade paa 1899 og paa 1900. Denne feil maa nu rettes; ti vi vil ikke gaa glip av vort jubilæum, fordi om en forøvrig høitæret kollega engang i ungdommens glade dage har ladet trykfeilsdjævelen spille sig et puds.

Oktober-november 1914, 1ste hefte

1965

Hyttekjøp for Odontologforeningen Bergen

Odontologiforeningen i Bergen er i ferd med å kjøpe hytte. Foreningen har fått noen tilbud på hytte som eies av idrettslag. Foreningen har festet seg ved hytten som eies av Wallendahl's funksjonærers idrettslag. Overdragelses-summen vil bli etter takst. Foreningen har innhentet tilsagn om førsteprioritetslån i Bergen Privatbank - stort kr. 30 0000,-. Foreningen står som låntager. Da foreningens økonomi kan være svært vekslende fra år til år, kan man ikke la foreningens navn stå alene som ansvarlig for renter og avdrag. Man må derfor basere hyttekjøpet på studentenes egen innsats samt den støtte man kan oppnå fra andre interesserte.

Det forelå en detaljert finansieringsplan som ikke gjengis her, men vi tar med den optimistiske avslutningen:

Vi håper at tannleger og firmaer i tilknytning til vårt fag støtter opp om denne finansieringsplan ved å tegne seg som obligasjonskjøpere, slik at hytteplanen kan realiseres. Hyttekomiteen ser frem til mange hyggelige arrangementer hvor enhver obligasjonsinnehaver er hjertelig velkommen. For styret G. Snartland, formann

Januar 1965, hefte 1

2005

Avgjort på forhånd?

Dette var overskriften på reportasjen fra representantskapsmøtet 19.-20. november 2004, og ingressen var følgende:

Det ble ingen heftig diskusjon eller opphetet stemning rundt spesialistsaken, tross opptakten og debatten før selve møtet. Noen må ha trukket det lengste strået på forhånd, for da møtet startet kom oljen på vannet før noen hadde rukket å telle til fire. Da var det bare for representantskapet å vedta de syv sortene. Det passet fint siden møtet fant sted oppunder jul.

Januar 2005, nr. 1