Spesialistutdanning i odontologi 2015

universiteter.eps

Ved de odontologiske fakultetene i Bergen, Oslo og Tromsø skal det tas opp kandidater innen de ulike fagområdene i den utstrekning ressurssituasjonen tillater det. Alle kandidater som blir tatt opp vil bli registrert som student ved et av fakultetene. Av tabellen fremgår det hvilke fagområder det planlegges opptak for ved de ulike lærestedene.

Søknad og opptak

Generelle opptakskrav er bestått odontologisk grunnutdanning og to års erfaring fra allmennpraksis. I helt spesielle tilfeller kan det dispenseres fra kravet om to år. For utfyllende regler, se det enkelte læresteds interne nettsider. Søknad sendes fakultetene på eget skjema som kan lastes ned fra nettet:

Bergen: http://www.uib.no/iko/utdanning/spesialistutdanning-i-odontologi

Oslo: http://www.odont.uio.no/studier/spesialistutdanning/soke/index.html

Tromsø: http://uit.no/om/enhet/utdanning?p_dimension_id=88119

Det må legges ved kopier som dokumenterer utdanning, praksis og eventuell annen meritterende virksomhet.

Søknadsfrist er 25. oktober 2014

Fagområde

Bergen

Oslo

Tromsø

Endodonti

x

x

Tilbys ikke

Kjeve- og ansiktsradiologi

Ikkje opptak

Ikke opptak

Tilbys ikke

Kjeveortopedi

Ikkje opptak

x

x

Oral kirurgi og oral medisin

x

x

Tilbys ikke

Pedodonti

x

x

x

Periodonti

x

x

Tilbys ikke

Oral protetikk

x

x

Tilbys ikke

Kariologi

Ikkje opptak

Ikke opptak

Tilbys ikke

Klinisk odontologi

Tilbys ikkje

Tilbys ikke

x

Adresser

Interesserte søkere anbefales å kontakte fakultetene for informasjon om utdanningsprogrammene. Nærmere informasjon om fagprogrammene gis av fagansvarlig ved de enkelte fagavdelingene.

Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen, Postboks 7804, 5020 Bergen.

Telefon: 55586016, fax: 55586577, kontaktperson: Unni Lange Buanes: spesialistutd@iko.uib.no

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, P.b.1142 Blindern, 0317 Oslo.

Telefon: 22852199, fax: 22852332, kontaktperson: Kim Henrik Ruud: k.h.ruud@odont.uio.no

UiT, Norges Arktiske universitet, Institutt for klinisk odontologi, Hansine Hansensvei 86, 9037 Tromsø. Telefon: 77649121, kontaktperson: Claes G Crossner: claes.crossner@uit.no