Tilbakeblikk

1914

Kongressen i London

Et foreløpig program for kongressen 3dje til 8de august er utsendt. Her findes anmeldt et stort antal interessante foredrag og demonstrationer til de forskjellige sectioner og flere kommer til i det endelige program. Dette blir antageligvis omsendt i midten av juli.

For de kolleger, der vil overvære N. T. F.'s sommermøte og vælge sjøveien, vil det være mest hensigtsmessig at reise med «Sterling» (Fred. Olsens linje) til Newcastle. Avgang fredag den 31te juli kl. 3 em. Ankomst London mandag 3die august kl. 4 em. Billetpris 1ste pl. kr. 57,50, 2den pl. 45,50 incl. kost. Kahyt bør bestilles i tide.

Man kan ogsaa reise med «Eskimo» (Wilson linje) til Hull. Avgang onsdag 29de juli kl. 1. Billetpris 1ste pl. 86,70, 2den pl. 59,30 incl. kost. Paa ansøkning har ingen dampskibslinjer villet gi nogen moderation paa grund av sommer sæsonen.

Mai - juni 1914, 5te hefte

1964

Finnmark Tannlegeforening

For første gang i foreningens historie ble møte denne gang holdt i Alta - på Alta Gjestgiveri. Styret i foreningen hadde under tvil bestemt seg for å få i stand et vårmøte, til tross for tidligere erfaring, som viste dårlig fremmøte om våren. Stor var derfor gleden da formannen, tannlege Oddvar Nordmo, fredag aften kunne ønske 21 av foreningens medlemmer velkommen - nesten 100 pst. fremmøte.

En særlig takk ble rettet til kursgiveren, tannlege Tore Kristoffersen fra Odont. Inst. i Bergen, som på kort varsel sa seg villig til å komme nordover. Vi hadde dessuten gleden av å kunne ønske den nytilsatte fylkestannlege, Odd Chr. Denning, velkommen til Finnmark.

September 1964, hefte 7

2004

Gammelt og nytt studieprogram i Oslo

Tannlegestudiet ved Det odontologiske fakultet i Oslo ble vesentlig endret i 1996, og det ble lagt økt vekt på bl.a. basalfag, generell medisinsk kunnskap, pasientkommunikasjon og atferdsfag. Undervisningsmetodene ble samtidig lagt om til en mer studentaktiv læringsprosess for å gi et bedre grunnlag for livslang læring, og det ble gjennomført en større grad av faglig integrasjon. Det ble også innført felles undervisning for tannlege-, lege- og ernæringsstudenter de første 3,5 semestrene.

På bakgrunn av en så vidt omfattende reform ble det foretatt en spørreundersøkelse blant tannleger utdannet både etter det tidligere og nye studieprogrammet etter at de hadde vært ett år i praksis. Hensikten var å undersøke om det nye programmet hadde forberedt dem til ulike sider ved yrkeslivet, og om det hadde endret tannlegenes synspunkter på hva de savnet i løpet av utdanningen. På enkelte områder opplever tannlegene at de har et bedre grunnlag, men som helhet synes ikke den foreliggende undersøkelsen å ha avdekket vesentlige endringer i tannlegenes kompetanse.

Juni 2004, nr. 8