Mikrobiologiske, kliniske og tredimensjonale egenskaper av emaljekaries

Tannregulering gjør det ekstra krevende å pusse tennene. Dersom man slurver med tannpussen kan dette føre til emaljekaries. Emaljekaries starter som hvite lesjoner på emajeoverflaten («white spots») før det oppstår hull i emaljeoverflaten. Disse lesjonene kan være skjemmende. Tre studier ble utført for å få mer kunnskap om disse hvite flekkene.

I første studie brukte doktoranden moderne molekylærbiologiske teknikker, såkalt mikromatriseteknikk (HOMIM), for å analysere bakterier i tannbelegg fra pasienter med spesialtillaget tannregulering som samlet tannbelegg og hindret vanlig renhold. Det ble funnet en signifikant forskyving i sammensetningen av bakteriefloraen i tannbelegget. Dette gjaldt for hele 39 ulike bakterier hvorav 25 økte signifikant i mengde og 14 ble redusert.

I den andre studien brukte doktoranden den same mikromatriseteknikken for å se hva slags forandringer som oppstår i bakteriesammensetningen på tennene før og etter påsetning av tannregulering. Det ble ikke funnet mer tannbelegg eller store forandringer i bakteriesammensetningen i denne gruppen. Det ble likevel funnet en svak økning av bakterier som forbindes med tannkaries og tannkjøttsykdommer, og en svak nedgang i bakterier som forbindes med friske tannflater.

Siste studien hadde som mål å undersøke om det er mulig for tannlegen å forutsi hvor dypt i tannoverflaten en hvit flekk strekker seg. Dette er viktig fordi lesjonens dybde er avgjørende for prognosen og valget av behandling. Hittil har den eneste måten å bestemme lesjons dybde på vært å borre i tannen eller å bruke kostbart analyseutstyr. Ved å sammenligne farge-egenskapene til de hvite flekkene og deres tredimensjonale struktur ved hjelp av mikrokomputer tomografi (mikroCT), viste resultatene av studien at lesjonens farge gir en viss indikasjon på deres dybde.

Personalia

F14-08-022.eps

Foto: privat

Lino Thorlakson disputerte 04. april 2014 ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, med avhandlingen «Microbiological, clinical and 3-dimensional features of white spot lesions in permanent teeth». Prosjektet er utført ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, under veiledning av professor Ingar Olsen og professor Bjørn Øgaard. Lino er for tiden spesialistkandidat i kjeveortopedi.