Personalia

Dødsfall

Leif Falck-Pedersen, f. 08.02.1918, tannlegeeksamen 1942, d. 22.02.2014

Arthur Magnar Nordbø, f. 29.06.1928, tannlegeeksamen 1954, d. 17.06.2014

Fødselsdager

90 år

Odd Nitter Amundsen, Porsgrunn, 3. september

85 år

Jostein Vaksvik, Tønsberg, 23. september

80 år

Sven-Erik Eriksen, Harstad, 30. august

75 år

Magnhild Olrud, Furnes, 10. september

Kjell Linkjendal, Ottestad, 13. september

Arild Evenrud, Vinje, 18. september

70 år

Lasse Geir Audunson, Bø i Telemark, 26. august

Andreas Tomasgård, Volda, 2. september

Stein Holteberg, Vanse, 3. september

Per Nederberg Nilsen, Kongsvinger, 5. september

Eldrid Lervik, Oslo, 10. september

Olav Galteland, Evje, 14. september

Arnlaug Rønbeck, Kristiansund, 14. september

Odd Olav Mosbakk, Saupstad, 17. september

60 år

Jan Fr Klette, Moss, 24. august

Thor Egil Westberg, Oslo, 24. august

Lidunn Hovlandsdal, Stabekk, 25. august

Karl Ole Røed Nilsen, Volda, 27. august

Stein Ketil Espenæs, Stavanger, 29. august

Jørn Lauvdal, Dalen, 1. september

Goran Trkulja, Kopervik, 8. september

Dagfinn Nilsen, Sofiemyr, 9. september

Werner Skåtøy, Søfteland, 9. september

Tomasz Sekowski, Oslo, 18. september

Torill Harstad Eggen, Lillestrøm, 19. september

Per-John Halvorsen, Kristiansund, 19. september

50 år

Anne Vadlie Odden, Trondheim, 26. august

Ola Sagdalen, Holmestrand, 28. august

Mohammad Beroz Omid, Tiller, 29. august

Gunnar Moland, Mjølkeråen, 5. september

Liv Torunn Hope, Stabekk, 7. september

Hanne-Marthe Waller, Kongsberg, 7. september

Katarzyna Kosacka, Vikersund, 8. september

Ørjan Magnussen, Stokke, 16. september

Tom-Fredrik Wisløff, Oslo, 18. september

Trine Beathe Monsen, Molde, 20. september

40 år

Odd Carsten Koldsland, Bekkestua, 29. august

Silvana Kralevska-Milkovska, Mjøndalen, 5. september

Vibeke Fornes, Oslo, 6. september

Dag Audun Andersen, Oslo, 7. september

Fredrik Lindberg, Jar, 16. september

Geir Bjørnum Kristiansen, Sandefjord, 17. september

Amandeep Kaur Nohre, Krokkleiva, 17. september

Elin Haugslett, Tromsø, 18. september

30 år

Jan Oliver Stav Rolstad, Bekkestua, 28. august

Maria Anita Ståland, Tromsø, 5. september

Ieva Gaspar, Ålesund, 7. september

John Magnus Nergård, Tromsø, 7. september

Christian Andre Johnsen, Tromsø, 15. september

Torunn Birkeland Bakken, Kristiansand, 16. september

Bojana Copic, Oslo, 16. september

Eva Majlen Danielsen, Oslo, 20. september

Fødselsdager

Vi ber om at de som vil reservere seg mot at runde år publiseres i personaliaspalten, gir skriftlig melding minst 12 uker i forveien på e-post: tidende@tannlegeforeningen.no, faks 22 55 11 09 eller per post til Tidende, postboks 2073 Vika, 0125 Oslo

Dødsfall

Sekretariatet får dessverre ikke automatisk beskjed om dødsfall. Vi ber derfor medlemmene være behjelpelig med å gi NTF beskjed når en kollega er gått bort. Vennligst kontakt NTF, tlf. 22 54 74 00 eller e-post: post@tannlegeforeningen.no.