Blanke ark

EllenBeate-2014.eps

Denne tiden av året har ofte mer preg av nytt år for meg enn det som skjer midt på vinteren, med nytt årstall. Høsten, eller sensommeren, med ferieslutt, skole- og studiestart og medfølgende opprykk, blanke ark og nye fargestifter, er ny frisk for meg - mye mer enn januar, med sine mange gode forsetter, for mange.

Jeg liker å komme tilbake etter en lang ferie og møte folkene mine igjen. Det kan være kolleger, klassekamerater, medstudenter, venner og naboer - og fortelle og høre om sommerens opplevelser, og prøvelser. Ofte har det skjedd ganske mye. Av og til nesten ingenting. Det har alltid skjedd noe. Og det er uansett, eller i hvert fall som regel, lenge siden vi har sett hverandre.

Og etter en kortere eller lengre avkobling fra jobbens, studiets, skolens eller tilværelsens mange oppgaver og kanskje hverdagslige rutiner, er vi mer eller mindre klare til å ta fatt på nytt. Noen ganger med litt startvansker, fordi vi har vært så til de grader koblet fra.

Jeg trives i akkurat den fasen. Jeg vil gjerne dvele ved følelsen av å være uthvilt, klar og ren på en måte - som en tabula rasa. Og ikke huske helt hvordan det var med det ene og det andre. Noen kaller det sløvhet, og sier at det er nesten farlig å komme så til de grader ut av ting. Jeg er ikke så redd for det. Jeg liker det faktisk veldig godt, og er tilbøyelig til å tro at det er sunt.

Og vi skal selvfølgelig komme i gang igjen. Det gjør vi alltid. Det er ingen grunn til å tro noe annet om denne høsten.

I denne utgaven av Tidende gir vi våre forhåpentligvis uthvilte og kanskje kunnskapshungrige lesere en solid dose faglig påfyll, med blant annet tre vitenskapelige artikler. I tillegg har vi mye nyhetsstoff denne gangen, eller aktuelt, som vi kaller det. Helt nytt er det sjelden når det er snakk om et tidsskrift som publiseres på papir og som har lang produksjonstid.

Når jeg nå snakker om produksjon og publiseringsplattformer: Vi er i gang med å utvikle nytt design for nettstedet www.tannlegetidende.no. Dette skjer i forbindelse med at vi går over til rammeverket XML, som egentlig ingen uten særlig interesse trenger å vite hva er. Det viktigste er at nettstedet fungerer for dere, og for oss. Og vi håper dere vil like det nye utseendet når det kommer, etter planen i løpet av høsten.

Utgiveren av Tidende, altså NTF, ved hovedstyret, har også vedtatt at vi skal bruke midler til å utvikle apper og egne utgaver av Tidende for håndholdte medier. Dette setter vi i gang med nå i høst. Først for Apple, altså iPad og iPhone og så for Android.

Så det er oppgaver å ta tak i her. Det er bare å komme seg ut av feriedvalen, egentlig.

Sånn er det kanskje for dere også. Pasientene dukker vel opp, en etter en. I likhet med de andre oppgavene dere har. Det nytter ikke å feriere da.

God høst, da, dere. Med friskt mot. Håper jeg.

Jeg har forresten fått et tips om at det går an å unngå at alt blir rutine igjen sånn med én gang. Ved å bestrebe seg på å gjøre én ny ting hver dag.

I dag, som er den første dagen etter ferien for meg, syklet jeg en helt ny vei til jobben. Den var ikke så fin, så det er ikke det. Like fullt var den helt ny og jeg var litt mer skjerpet enn når jeg lar rutinen bestemme.

I morgen finner jeg på noe annet.

Ellen BeateDyvi