Tidende retter

Tidende5-2014forside-Lite.eps

Forsidebildet av Eidsvollsbygningen til Tidende nr. 5 2014 er tatt av Mike Mills, og er ikke levert av bildebyrået YAY Micro som det står i bladets kolofon.