Tilbakeblikk

1914

Indbydelse til konkurrance

Da ved forrige aars konkurrance intet av de indkomne utkast blev antat, indbyr «Kristiania forening for motarbeidelse av tandsygdomme» landets tandlæger til at delta i konkurrance om avfattelse av et «flyveskrift» til eventuel distribution ved skolerne i Kristiania.

Opsættet tænkes stilet til forældrerne og skal omhandle den mest elementære tand- og mundhygiene. Det bør være kort, koncist og gjerne anskueliggjort ved tegninger. Betydningen av melketændernes bevarelse bør ogsaa medtas.

Der opstilles 1 - en - præmie stor kr. 500,00 - fem hundrede kroner.

Mars - april 1914, 4de hefte

1964

Fluorider i kariesprofylaksen

N.T.F. har i de senere år flere ganger tatt til orde for en intensivert kariesprofylaktisk virksomhet og henstillet til myndighetene å effektivisere arbeidet på dette felt. Blant de tiltak som overveies er utvilsomt en lovgivning med sikte på å muliggjøre tilsetning av fluorider til drikkevannet i kariesprofylaktisk øyemed.

I 1959 støttet hovedstyret i en pressemelding denne tanke. Meldingen ble gjenstand for kritikk, bl.a. fordi det angjeldende spørsmål ikke hadde vært behandlet i et representativt forum i N.T.F., således at hovedstyret derved hadde fått den nødvendige bakgrunn for meldingen. Man må regne med at et offentlig initiativ når som helst kan komme og at spørsmålet om N.T.F.'s holdning til saken igjen kan bli aktuell. (Fra representantskapssak 1964.)

Juni 1964, hefte 6

2004

Årets lønnsforhandlinger: Et sikkert vårtegn

Det er vår i luften, og det betyr lønnsforhandlinger. Det gjelder for tannlegene også, selv om det nå først og fremst er de sentrale forhandlingene som skal i havn. For offentlig ansatte tannleger flest står de lokale slagene først til høsten. Forhandlingsutvalgets leder, Richard Næss, mener at NTFs lokale tillitsvalgte står godt rustet foran årets forhandlinger. Han er mest spent på hvem som skal forhandle innenfor det samme kapitlet som tannlegene. - Hvis alle lærerne havner innenfor kapittel fem, blir det ikke tannlegene som setter dagsorden for forhandlingene, sier Næss og har et lønnlig håp om at det ikke blir slik.

April 2004, nr. 6