Datatilsynet og Legelisten.no

I Den norske tannlegeforenings tidende april 2014 etterlyser Ellen Beate Dyvi aktivitet fra Datatilsynet ovenfor Legelisten.no. Dyvi krever her at Datatilsynet tar affære og fører tilsyn med publiseringen av potensielt negative og krenkende personopplysninger om tannleger og annet helsepersonell som skjer på denne nettsiden.

Datatilsynet har tidligere vurdert vår myndighet til å føre tilsyn med Legelisten.no og kommet til at bare deler av tjenesten ligger innenfor vårt myndighetsområde. Datatilsynet fører tilsyn med behandlinger av personopplysninger som skjer etter personopplysnings- og helseregisterloven. Når det gjelder Legelisten.no har vi kommet til at ytringene på nettsiden, selv om de er subjektive og handler om tannlegens oppførsel, ligger innenfor ytringsfrihetens grenser. I slike tilfeller kommer ikke personopplysningslovens grunnkrav til anvendelse. Datatilsynet har derfor ikke myndighet til å begrense slike ytringer.

Derimot faller den publiseringen av personopplysninger Legelisten.no gjør selv innenfor personopplysningsloven. Dette innebærer publisering av legenes og tannlegenes navn og virksomhetsopplysninger. Opplysninger om legers og tannlegers eventuelle reaksjoner fra Helsetilsynet som publiseres på Legelisten.no faller også innenfor personopplysningsloven. Datatilsynet har ikke gått inn i denne problematikken, men så lenge Legelisten.no kun publiserer offentlige opplysninger er dette trolig fullt lovlig.

Det finnes uttallige sider på Internett som gir brukere muligheter til å vurdere produkter og tjenester. Bøker, filmer, håndarbeid, restauranter og håndverkertjenester - alt kan brukere kaste sin dom over på Internett. Dette kan selvfølgelig oppleves feil, urimelig og krenkende for de som på denne måten får sin dom fra brukerne. Slike ytringer er likevel innenfor ytringsfriheten og beskyttet av grunnlovens § 100. Å framsette ærekrenkende utsagn offentlig kan imidlertid rammes av bestemmelser i straffeloven. Det krever i så fall at legen/tannlegen går til anmeldelse eller privat søksmål.

Det er ikke vanskelig å ha forståelse for at tannleger og annet helsepersonell som omtales på Legelisten.no kan oppleve enkelte kommentarer som ubehagelige. Spesielt ettersom det å yte helsehjelp innebærer å eksponere personlige egenskaper, som omsorg, evne til å lytte og medfølelse. Samtidig er det slik at tannlegetjenester tilbys som en tjeneste i et marked. Dette innebærer at pasientene kan opptre som kunder, blant annet ved å kunne offentliggjøre hvordan de opplevde tjenestene.

Å få vurderinger av sin yrkespraksis av kunder og pasienter kan selvfølgelig være belastende og ubehagelig, men det er ingen tvil om at det omfattes av ytringsfriheten.

Marius Engh Pellerud

rådgiver i Datatilsynet

Marius.Pellerud@datatilsynet.no