Bittfysiologi - et nyttig sammendrag

Klinisk bettfysiologi

Thomas Magnusson.

F14-05-053.eps

Magnusson deler sin lange klinisk erfaring i faget klinisk bittfysiologi. Boken er godt strukturert og informativ Klinisk bettfysiologi er først og fremst ment som en lærebok for tannpleier- og tannlegesekretærelever. Forfatteren uttrykker imidlertid håpet om at også tannlegestudenter og allmentannleger kan ha nytte av boken. Dette håp blir også realisert med god margin. Boken er et meget godt supplement for både tannlegestudenter og allmentannleger som ønsker å få en rask innføring i bittfysiologi, eller rett og slett ønsker å oppdatere sin kunnskap i faget.

Boken er skrevet på lettforståelig svensk. Forfatteren går systematisk gjennom område for område innenfor klinisk bittfysiologi. Etter en rask introduksjon fortsetter Magnusson å gå igjennom kjevesystemets anatomi, kjevesystemets oppgaver, funksjonsforstyrrelser i kjevesystemet, anamnese, undersøkelse og behandling av bittfysiologiske forstyrrelser. Et ekstra pluss er at Magnusson velger separat å gå igjennom funksjonsforstyrrelser i kjevesystemet hos barn og dens behandling.

Et av de siste kapitlene handler om delegering. Den norske leseren skal lese dette kapitlet med forsiktighet siden det er basert på den svenske situasjonen og den svenske lovgivningen. Til tross for dette får leseren et inntrykk av hva slags oppgaver som er hensiktsmessig å delegere til tannlegesekretæren eller tannpleieren.

Hvert kapittel avsluttes med gode pedagogiske studiespørsmål som hjelper leseren til å sjekke at han/hun har fått med sig det vesentlige av hvert kapittel.

Bokens 38 figurer og illustrasjoner er et godt kompliment til teksten. Cecilia Magnussons illustrasjoner er tydelige og oversiktlige. De bidrar til å øke forståelsen for anatomi i kjevesystemet og spesifikke lidelser som kan forekomme såsom for eksempel klikking i kjeveledd.

Dessverre har Magnusson valgt å ikke sette referansene i den løpende teksten, og dette hindrer leseren å gå direkte til kilden for informasjonen. Til gjengjeld avsluttes boken med en flott referanseliste for de som ønsker å lese litt mer.

Klinisk bettfysiologi er en nyttig bok og en god oppsummering av et svært sammensatt tema innenfor odontologien. Boken gir klinikeren en god oppfriskning i de grunnleggende ferdighetene han / hun er forventet å besitte når det gjelder å undersøke, diagnostisere og behandle de vanligste bittfysiologiske problemer som man møter i klinikken.

CarlHjortsjö 

Stockholm, Gothia fortbildning AB: 2013. 79 Sider, 3 tabeller, 38 illustrasjoner. ISBN 978 - 91 - 7205 - 905 - 4