The art of detailing - the philosophy behind exellence

RAFInnert bok om klinisk odontologi

Rafi Romano, editor:

F14-05-048.eps

Denne boken er den siste i en serie på tre bøker der forfatterne søker å belyse litteraturen og filosofien bak klinisk praksis. Boken henvender seg til tannleger og tannteknikere som ønsker å sette seg inn i litteraturen og filosofiene bak de kliniske prosedyrene.

Boken er delt i fire deler: Diagnostikk, behandlingsplanlegging, minimalt invasive teknikker og komplekse totalrehabiliteringer.

Rafi Romano har samlet en rekke klinikere der bidragsyterne beskriver filosofien og litteraturen bak ulike behandlingsforløp. Behandlingene strekker seg fra enkle komposittfyllinger til komplekse bittrehabiliteringer. Man går igjennom behandlingene fra planlegging til sluttresultat og begrunner behandlingsvalgene med henvisninger til odontologisk litteratur. I flere av kasusene omtales også tanntekniske prosedyrer som benyttes.

De inneholder videre en omtale av filosofien bak teknikkene som blir brukt og gir en innsikt i hvordan disse tannlegene tenker når de legger sine behandlingsplaner. Interessant er også at forfatterne evaluerer resultatene av behandlingene - noe som gir en forståelse av hva forfatterne mener kunne forbedre de kliniske resultatene.

Boken inneholder et stort antall flotte kliniske foto som viser hvordan de ulike behandlingene gjennomføres i praksis. De kliniske bildene er av en slik kvalitet at interesserte kolleger kan glede seg over disse i seg selv.

Boken gir et godt innblikk i avanserte behandlingsstrategier. Flere av disse kan oppleves som meget omfattende sett fra et skandinavisk ståsted. Likevel kan interesserte tannleger og tannteknikere finne mange gode tips til hvordan man tilnærme seg aktuelle problemstillinger i en allmennpraksis. Litteraturen som siteres er aktuell og sentral også fra et norsk perspektiv.

Boken til Rafi Romano kan anbefales for tannleger og tannteknikere som er interessert i klinisk odontologi og anbefales herved som kilde til inspirasjon og glede.

HenrikSkjerven 

London: Quintessence publishing; 2013. 360 sider, 1 158. illustrasjoner. ISBN 978 - 1 - 85097 - 242 - 6