Allmennmedisin

Steinar Hunskår, redaktør:

F14-05-047.eps

Allmennmedisin er en stor bok i tilnærmet A4 format på 984 sider. Førsteutgaven kom i 1997, og tredje reviderte utgave er et samarbeidsprodukt med en hovedredaktør, fem medredaktører og mer enn sytti forfattere. Boken er en lærebok/oppslagsverk som primært henvender seg til den allmennpraktiserende lege. Den har en omfattende innholdsoversikt som er lett å finne frem i. I tillegg har den et 30 siders stikkordsregister.

Boken er delt opp i seks hoveddeler med underkapitler. Hver hoveddel har egen fargekode. Del én omfatter allmennmedisin og allmennpraksis. Man får her en oversikt over arbeidssituasjonen i allmennpraksis, den kliniske samtalen og diagnostiske prosesser.

Del to omtaler viktige organovergripende sykdommer som tretthet og slapphet, vekttap, feber, svimmelhet, pustevansker, brystsmerter og akutte magesmerter. Man går her ut fra ett symptom som har organovergripende differensialdiagnoser.

Del tre omfatter mer enn halve boken og omtaler sykdommer i kroppens organer. Det er ikke noe klart skille mellom kirurgiske og medisinske sykdommer. Det er lagt vekt på praktiske problemstillinger som møter allmennlegen. Det kan være alt fra seksuelle dysfunksjoner til blå negler og hvordan man fjerner en fastsittende fiskekrok.

Del fire omfatter livsløpet. Det begynner med barn og ungdom, og avsluttes med omsorg ved livets slutt.

Del fem tar for seg konsultasjoner med ulike formål. Det er helsekontroll av friske, røykeavvenning, rusproblematikk og innvandringsproblematikk.

Siste del seks omtaler det å være allmennlege. Man tar for seg risikovurderinger, prioriteringer, feilbehandling, etiske overveielser og allmennmedisinens endring og utvikling.

Boken er skrevet i et lettfattelig språk og gir god og omfattende informasjon om allmennmedisinske problemstillinger. Den kan virke litt kjedelig da den er ganske ensformig med mye skrift og lite illustrasjoner og bilder. F.eks. kunne man ønsket seg kliniske bilder av de mest vanlige hudsykdommer.

Boken er god på kommunikasjon og godt oppdatert på nyere behandlingsmetoder. Den tar opp praktiske problemstillinger med eksempler på vanskelige temaer.

For tannleger er boken fin som oppslagsverk for bedre å kunne sette seg inn i enkeltpasienters spesielle problemer. Den kan også anbefales for den interesserte tannlege som ønsker å øke sitt kunnskapsnivå innen generell medisin.

Olav AndersOlstad 

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS; 2013. 3. utgave. 948 sider. ISBN/EAN: 9788205401921