Oral Implants, Bioactivating Concepts

Rolf Ewers, J. Thomas Lambrecht, editors:

F14-05-020.eps

Dette er en interessant bok om bioaktiverende prinsipper relatert til implantatbehandling. Boken er av forfatterne beskrevet som en lærebok omfattende orale implantater og bioaktiverende prinsipper, og målgruppen er studenter, assistenter, klinikere og forskere. Dette er i følge forfatterne, bok nummer to. De har tidligere utgitt en bok kalt «Oral and Implant Surgery».

Forfattere av de forskjellige kapitlene synes i hovedsak å være oralkirurger og noen få periodontister fra tyskspråklige land (Tyskland, Sveits og Østerrike).

«Oral Implants, Bioactivating concepts» har seks hovedkapitler, og disse igjen har flere underkapitler: Basic Principles med underkapitler omhandlende cellulær beinfysiologi til bioaktivering av beinmorfogenesen, regenerasjon av beinbiomaterialer og beinreparasjon og human gingival (pato-) fysiologi. Clinical Planning omtaler risikoevaluering av pasienter relatert til implantatbehandling, røntgenologiske teknikker, «platform switching», «facial esthetics engineering», tid for implantatinnsetting og belastning og forbindelsen distanse og fixtur. Bone Regeneration Techniques and Bone Classification tar for seg begreper og metoder innenfor beinregenerasjon, distraksjon og grafts. Standard Clinical Situations beskriver klassifisering av beinkvalitet, bløtvev og blodtilførsel. Kapitelet viser mange kasus og fine bilder illustrerer teksten. Special Techniques ser blant annet på bruk av rhBMP-2/ACS, «flapless implant surgery» og replantasjon. Complications omhandler komplikasjoner forbundet med materialer, nerveskader, mandibular perferasjon og peri-implantitt.

Boken er grundig, er skrevet i et lettfattelig (engelsk) språk og har mange fantastisk fine bilder. Bildene er også lagt inn slik at de beskriver prosedyrer, trinn for trinn. Alle underkapitlene er relativt korte. Dette gjør at boken ikke behøver å leses i ett.

Jeg liker boken veldig godt; den er nesten som en «kokebok» hvor man blir sulten av det man leser, det vil si får lyst til å utføre prosedyrene og lære mer om temaet. Det er kanskje ikke en bok for alle tannleger, men absolutt en bok for de som interesserer seg for regenerasjon og implantatbehandling.

Anne MereteAass 

London: Quintessence books: 2013. 536. sider, 1,585 illustrasjoner. ISBN 978 - 1 - 85097 - 233 - 4 (B9073);