Etterutdanning for tannleger i sedasjon med lystgass og benzodiazepiner 2014

Univ-Oslo-red-DYP.eps

Det odontologiske fakultetet i Oslo inviterer tannleger til kurs i bruk av sedasjonsteknikker som er aktuelle i tannlegepraksis. Kurset fører frem til norsk lisens for bruk av lystgass, men det vil også bli lagt stor vekt på å gi deltagerne trygghet og erfaring i bruk av andre sedasjonsformer som kan benyttes i kraft av ordinær tannlegelisens.

Statens legemiddelverk arrangerte i november 2002 Terapiverksted med tittelen Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling, og utga i 2003 terapianbefalinger på basis av dette. Det vil bli lagt stor vekt på å formidle og utdype retningslinjene som dette dokumentet anbefaler.

Kursansvarlige

Professor Tiril Willumsen, Det odontologiske fakultet, UiO

Klinikksjef Anne Rønneberg, Det odontologiske fakultet, UiO

Tannpleier Johanne Bye, Det odontologiske fakultet, UiO

Professor Lasse Skoglund, Det odontologiske fakultet, UiO

Sted

Det odontologiske fakultet, UiO

Tid

Del 1: 1. - 5. september (Uke 36)

Del 2: 40 timer hospitering på anestesiavdeling lokalt (må ordnes av den enkelte)

Del 3: 24. - 27. november (Uke 48)

Eksamen

Eksamen 28.november

Antall deltakere

Maks 9

Kursavgift

Kr 18 000

Søknad

Påmeldingen skal inneholde opplysninger om navn, adresse, utdanningsnivå og -år og nåværende stilling. Tannleger i Den offentlige tannhelsetjenesten bør vedlegge godkjenning fra fylkestannlegen.

Påmeldingsfrist

2. juni

Påmelding

Sendes Johanne Bye, johanne.bye@odont.uio.no. Eventuelle spørsmål ta kontakt på tlf. 22 85 22 62