Tilbakeblikk

1914

Lidt om tandlægeundervisning

I Amerika har man tildels klaget over, at den teoretiske undervisning er bleven saa omfangsrik, at man ikke faar tid nok til den praktiske, og at man derfor ikke utdanner saa dyktige tandlæger nu som for 25 aar siden.

I Skandinavien eller Norden tror jeg ikke, man behøver at klage herover. Særlig er den teoretiske undervisning mangelfull i 2 fag, som efter min mening er de vigtigste og derfor bør bli de mest omfangsrike blandt de propædeutiske fag - odontologien og fysiken. Disse to fag maa danne det naturlige grundlag for all tandlægeundervisning og selv paa de steder, hvor man finder at teorien indtar for stor plads, kunde der muligens bli spørsmaal om at ta litt fra andre fag og lægge til disse. (Fra artikkel av Johan Brun.)

Mars - april 1914, 4de hefte

1964

Underskrift på trygdekassekvitteringer

Etter R.T.V.s bestemmelse skal kvitteringer til trygdekassen være forsynt med tannlegens personlige underskrift. Det henstilles til medlemmene å være oppmerksom på dette.

Likeledes er det ønskelig om kvitteringene er påført tannlegens stempel, hvorav bør fremgå navn, adresse og telefonnummer.

Mai 1964, hefte 5

2004

Blir vi historieløse?

I anledning 10-årsjubileet for spalten «Tilbakeblikk» sakser vi fra redaktør Gudrun Sangnes' lederartikkel:

Dessverre er det de færreste av oss som har, eller tar seg tid til å gå tilbake i historien. I den informasjonsflommen vi står midt oppe i, har de fleste mer enn nok med å henge med, hva enten det gjelder å holde seg oppdatert faglig eller å følge med i nyhetsbildet. Tid til lesing av litteratur og andre fritidsaktiviteter trenger vi også. Faren for å bli historieløse er derfor stor. I dette nummeret at Tidende starter vi med en egen spalte der vi presenterer klipp eller sammendrag av stoff fra tidsskriftet for 100, 50 og 10 år siden.

Mars 2004, nr.4