Vokser mest

F14-04-015.eps

Akademikerne vokser mest, ikke bare på grunn av at det er flere med høyere utdannelse, men trolig også på grunn av lønnspolitikken skriver Ola Kvaløy, professor NHH, i en kronikk i Dagens Næringsliv (DN) 21. mars.

I kronikken skriver Ola Kvaløy at fagforeningene i rike industrialiserte land sliter. I USA har andelen fagorganiserte stupt og det er lignende tendenser i resten av OECD-området.

Han skriver videre at fagforeningenes medlemstall i Norge er forholdsvis stabile, men at de fagforeningene som åpner for mer lokal lønnsdannelse og dermed for større lønnsforskjeller vinner terreng.

Sitat: «Akademikerne vokser mest, ikke bare på grunn av at det er flere med høyere utdannelse, men trolig også på grunn av lønnspolitikken. Akademikerne synes å vinne terreng i sektorer hvor det er stor konkurranse om medlemmene.»