Gode resultater

F14-03-023.eps

Ill: Yay Micro.

Gravide kvinner utvikler mer gingivitt enn ikke-gravide med like plakkmengder, skriver det danske Tandlægebladet. Dette fastslås i en amerikansk undersøkelse som er publisert i journal of Clinical Periodontology.

Samme undersøkelse konkluderer med at en intensiv forebyggende hygieneinnsats reduserer problemet signifikant.

Hos de 120 gravide kvinnene som deltok i undersøkelse betød profylakse og hygieneinstruksjoner tre ganger med fire ukers intervall under graviditeten at både plakkindeks, gingivittindeks, blødningsindeks og lommedybder minsket signifikant. Plakkindeks og gingivittindeks minket i gjennomsnitt 50 prosent.

Geisinger ML, Geurs NC, Bain JL et al. Oral health education and therapy reduces gingivitis during pregnancy. J Clin Periodontol 2013. doi: 10.1111/jcpe. 12188. (Epub ahead of print)