Lyden er verst

F14-03-025.eps

Ill: Yay Micro.

Som tannlege utsettes man for både kjemi og støykilder på arbeidsplassen, skriver det danske Tandlægebladet. En ny undersøkelse i Journal of Craniofacial Surgery har rettet oppmerksomheten mot dette.

Hørselen til 40 tannleger ble testet og sammenlignet med hørselen hos en kontrollgruppe. Samtidig fikk de to gruppene tatt prøver av nasal mucosa for å undersøke kjemiske påvirkninger i form av eksempelvis hyperplasier, dysplasier og premaligne eller maligne celleforandringer.

Mucosaundersøkelsen viste ingen forskjeller mellom tannlegene og kontrollgruppen mens hørselen var signifikant dårligere hos tannlegene. Forskerne konkluderer at støy fra diverse instrumenter og maskiner utgjør en yrkesrisiko for tannleger.

Gurbuz MK, Catli T, Cinci C et al. Occupational safety threats among dental personnel and related risk factors. J Craniofac Surg 2013; 24: e599 - 602.