Systematikk ga mer penger

For andre år på rad har Akershus universitetssykehus (Ahus) høyest innvilgelsesprosent på forskningsprosjekter i Helse Sør-Øst, ifølge Romerikes Blad.

- Vi har jobbet systematisk med å få forskere til å forstå at vi er helt avhengige av eksterne midler for virkelig å få fart i forskningen. Når man får slike midler er forskningen på sett og vis fredet i tre år - uavhengig av sykehusets egne budsjetter og eventuelle budsjettkutt, sier forskningssjef ved Ahus, Hilde Lurås. 27 prosent av søknadene ble innvilget.