Anmeldelser

Flott bok om marginalt tema

Mucogingival Esthetic Surgery

Giovanni Zuchelli:

F14-03-031.eps

Som tittelen sier er dette en bok om mukogingival kirurgi på kosmetisk indikasjon. Forfatteren skriver at «The principal indication for treatmnet (...) is the patient's own esthetic requirement». Sykdomsbehandling er derfor ikke noe tema i denne boken. Boken er ryddig og oversiktlig bygd opp, med kapitler om etiologi, indikasjoner, diagnostikk i tillegg til en omfattende del om behandling. Klare og illustrative flytskjema som beskriver veien fra diagnose til anbefalt kirurgisk teknikk er inkludert, og bidrar til å gjøre budskapet i boken klart og konsist. I tillegg følger det med en «kortversjon» av boken, der de viktigste momentene og prosedyrene beskrives på utbrettbare plansjer.

Alt i alt er «Mucogingival Esthetic Surgery» på mange måter en imponerende bok: I tillegg til en fin og klar oppbygging inneholder den svært mange flotte fargefotografier og illustrasjoner som viser både kirurgisk teknikk og resultater. Et klart pluss er også at langtidsoppfølgingsfotografier vises, fem år for de fleste behandlinger. Et like klart minus er at lite tall og statistikk følger med, således må de (uten unntak) vellykkede langtidsresultatene som beskrives anses som enkeltkasus. Det står heller ingen ting om hvordan disse pasientene har vært fulgt opp. Antakelig må det føres et rimelig omfattende opplærings- og oppfølgingsopplegg for å opprettholde og bevare de gode resultatene som vises.

Teksten inneholder ikke referanser, men hvert kapittel har en liste over «Recommended reading». Dette er derfor ikke en typisk lærebok, men mer en kokebok der indikasjoner og prosedyrer beskrives, klart og i detalj.

For meg står gingival kirurgi på utelukkende kosmetisk indikasjon litt som et nisjeprodukt, riktignok økende aktualisert ved bruk av implantater i estetisk sone. Implantatrelaterte problemer vies derfor også oppmerksomhet i boken. Mange av indikasjonene for behandling kan nok virke fjerne for «vanlige» norske forhold, til det er det ofte snakk om for omfattende og kostbare prosedyrer for minimal, og kun estetisk, gevinst.

Forfatteren lykkes ikke med å overbevise om at mukogingival kosmetisk kirurgi er behandling med forutsigbare langtidsresultater, men han lykkes i å vise at vellykkede langtidsresultater er mulig å oppnå. De fleste teknikkene beskriver ganske finslige prosedyrer, således er dette først og fremst en bok for spesialisten, men har man kirurgisk trening, interesse for temaet og pasienter som vil betale, er dette en bok som kan anbefales både som prosedyreveileder og som inspirasjon. Målgruppen er nok uansett begrenset til først og fremst periodontister.

London: Quintessence Publishing co. inc.; 2013. 830 pp (approx); 2,000+ color illus; ISBN 978 - 88 - 7492 - 171 - 3

SigbjørnLøes