Kutt i finansiering

F14-03-024.eps

Ill: Yay Micro.

Siden finanskrisen inntraff i 2007 har en rekke land kuttet i finansieringen av forskning og høyere utdanning, skriver Times Higher Education ifølge bladet Forskerforum. En undersøkelse gjennomført av European University Association sier at 13 av 22 land har opplevd realkutt i universitetsbudsjettene siden 2008. i halvparten av landene utgjør studieavgiftene under fem prosent av universitetenes inntekter. Institusjoner i land med lave studieavgifter er særlig sårbare for kutt i de offentlige budsjettene, konkluderer rapporten.