Tilbakeblikk

1914

Kristiania kommunale skoletandklinik

Kristiania kommunale skoletandklinik nr. 2 blev den 9de mars aapnet i Aakebergveien 50 for skolebarn fra Oslo, Kampen, Vaalerengen og Grønland. Der skal foreløbig arbeides fra kl. 1/2 2 til 4 av tre tandlæger foruten bestyreren.

Man holder nu paa at planlægge klinik for de nordre bydele i Dannevigsveien 7 paa Sagene.

Grosserer Carl A. Høyer har git 3 500 kr. til Aakebergvei-klinikken.

Januar - februar 1914, 3dje hefte

1964

Norges Tannleger

Det første supplementsbind vil utkomme november 1964. Det vil omfatte tannleger, som har avlagt eksamen ved Odontologisk Fakultet i Oslo 1963 og 1964 samt tannleger som er meddelt lic. pract. etter å ha gjennomgått tilleggskurser ved de Odontologiske Institutter i Oslo og Bergen, høstsemesteret 1962, vår- og høstsemestrene 1963 og vårsemesteret 1964.

Det vil inneholde rettelser og eventuelt supplerende opplysninger til de tidligere biografier. Videre vil det inneholde nytt ajourført navneregister.

Jeg vil være takknemlig for å motta manuskript til rettelser og tilføyelser innen 1. juni d.å. adressert til Tanums forlag, Kr. Aug. gate 7 A.

Jacob Ramm

April 1964, hefte 4

2004

Norge samles til ett forebyggingsrike

Forebyggende og helsefremmende arbeid gjør seg ikke selv. Det har man innsett både i Sosial- og helsedirektoratet og blant tannleger over det ganske land. Dermed har man besluttet å sette forebyggingsarbeidet i system, og samle Norge til ett rike med «Tenner for livet» som motto og veileder. Målgruppene er femåringer og sykehjemsbeboere, og seniorrådgiver Liljan Smith Aandahl i Sosial- og helsedirektoratet har regien. Som nøye utvalgt prosjektleder finner vi tannpleier Eva Rydgren Krona, som har god erfaring med systematikk og forpliktende samarbeid fra Kronaprosjektet i Buskerud.

Februar 2004, nr. 3