Utvalg for behandling av snorking

Den norske tannlegeforenings hovedstyre vedtok i september 2013 å opprette et utvalg med mandat å etablere retningslinjer for tannlegers bidrag i behandling av søvnforstyrrelser/snorking. Bakgrunnen for vedtaket er at det for tiden tilbys forskjellige typer skinnebehandling med variabel vitenskapelig dokumentasjon. Man ser dessuten et behov for å klarlegge tannlegens rolle i behandling av denne pasientgruppen i samarbeid med fastlege og søvnspesialist.

Utvalget består av spesialist i oral protetikk, Erik Saxegaard, medlem av NTFs hovedstyre, Bernt Vidar Vagle, øre-nese-hals-spesialist Hanne Berdal og NTFs fagsjef, Aril Jul Nilsen. Utvalget startet sitt arbeide i januar 2014.