Elektronisk autorisasjonsdokument

Fra 1. mars 2014 kan personer som får innvilget autorisasjon selv skrive ut autorisasjonsdokumentet når de ønsker det, skriver Helsedirektoratet. Ordningen med å få utstedt og tilsendt et fysisk dokument fra Statens autorisasjonskontor utgår derfor.

Bakgrunnen for å avvikle den tradisjonelle ordningen med papirversjonen av autorisasjonsdokumentet, er blant annet at et skriftlig dokument i prinsippet bare gyldig på utskriftstidspunktet.

Som erstatning for det fysiske autorisasjonsdokumentet er det utarbeidet et nytt elektronisk helsepersonellregister som inneholder en oppdatert oversikt over alt autorisert helsepersonell til enhver tid. Her kan man lese autorisasjonsstatus direkte, noe som sikrer at man ser korrekt autorisasjonsstatus uansett hvor lenge det er siden autorisasjonen ble gitt.

Registeret er åpent og det er mulig å søke opp helsepersonell ved hjelp av fødselsdato, navn eller helsepersonellnummer. Det er også mulig å ta ut en skriftlig bekreftelse på autorisasjonsstatus direkte fra registeret når man ønsker eller trenger det. Utskriften vil være datert.

Helsepersonellregisteret ligger på autorisasjonskontorets hjemmeside www.sak.no.