Nye medlemmer

De nasjonale forskningsetiske komiteene har fått nye medlemmer frem til 2017, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Professor Dag Bruusgaard skal fortsatt lede komiteen for medisin og helsefag, mens professor Øyvind Mikkelsen er ny leder for Den nasjonale forskningsetiske komiteen for naturvitenskap og teknologi. Professor Bjørn Hvinden fortsetter som leder for komiteen for samfunnsvitenskap og humaniora. Ny leder for Nasjonalt utvalg for gransking av redelig i forskning er professor Tore Lunde.