Samarbeidet mellom tannhelsetjenesten og allmennhelsetjenesten utvikler seg

F14-03-021.eps

Sentrale aktører i gruppen for Allmenntann-nettverket (fra høyre): Nils Oscarsson (Tannhelsekompetansesenteret i Nord-Norge - leder av arbeidsgruppen Tannhelse), Ivar Espelid (Tannhelsekompetansesenteret i Nord-Norge/UiO), Jørund Straand (Allmennmedisinsk forskningsenhet/ UiO), Kristin Klock (UiB), Guri Rørtveit (forskningsleder, UNI Helse), Knut-Arne Wensaas (Allmennmedisinsk forskningsenhet/Uni Helse - leder av arbeidsgruppen Allmennmedisin).

Det er i gang arbeid for å styrke forskningssamarbeid mellom tannhelsetjenesten og allmennhelsetjenesten i et nettverk kalt «Allmenntann». Dette er et samarbeid som ble påbegynt som en idé i 2010, og som har utviklet seg videre (1). Arbeidet for å opprette forskningsnettverk i de to tjenestene er et svar på dagens og morgendagens utfordringer når det gjelder utvikling av kunnskap for primærhelsetjenesten og tannhelsetjenesten. Det er en felles forståelse av at det trengs mer forskning og samhandling og at det er krevende å gjennomføre når det gjelder omfang, kvalitet og klinisk relevans. Den 20. januar var det et møte i Bergen med utgangspunkt i en rapport som er utarbeidet på oppdrag av Helsedirektoratet (2).

Pål Barkvoll, dekan ved Det odontologiske fakultet i Oslo og Kirsti Malterud, professor og forsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Helse/UiB hadde som oppdrag å kritisk utfordre rapporten. I alt vesentlige ble rapporten godt mottatt og det kom flere innspill med vekt på viktige faktorer slik som at forskningens må ha tydelig nytte for pasienter. Det må stilles gode forskningsspørsmål, for eksempel angående personer som har flere samtidige sykdommer (co-morbiditet). Å bringe tannhelsespørsmål inn i forskningen kan bli et varemerke for virksomheten. Målet er å skaffe ny kjernekunnskap innen allmennhelse/tannhelse-feltet ved å engasjere klinikere utover landet.

Rapporten skisserer en opptrappingsplan med detaljert og forankret planarbeid i 2014 og begynnende oppstart av nettverkene i 2015. Nå ligger saken hos Helsedirektoratet. Forhåpentligvis vil det det bli mulig å utvikle denne virksomheten innen klinisk forskning.

Referanser

1. Praksisnær forskning i tannhelsetjenesten: Mye å lære av forskningsenheter i allmennmedisin. Nor Tannlegeforen Tid. 2010; 120; 931. http://www.tannlegetidende.no/index.php?seks_id=405665

2. Rapport til Helsedirektoratet: Forskningsnettverk i allmennmedisin og tannhelsetjenesten. 18.12. 2013. http://helse.uni.no/upload/Rapport_Hdir_Forskningsnettverk_2013_m_vedlegg.pdf

Nils RoarGjerdet