Atlas of Complications and Failures in Implant Dentistry

Guidelines for a Therapeutic Approach.
Luigi Galasso, Gian Antonio Favero
F14-10-035.eps

Dette oppslagsverket beskriver komplikasjoner som kan oppstå ved behandling med orale implantater fra starten på den protetiske prosedyren til etter utlevering av den ferdige konstruksjonen.

Boken er delt inn i fem kapitler: 1. Introduksjon, 2. Komplikasjoner ved distanstilslutning/protetikkstart, 3. Komplikasjoner ved direktebelastning, 4. Komplikasjoner ved gjennomføring av den protetiske prosedyren og 5. Komplikasjoner i oppfølgingstiden.

Introduksjonen gir en oversikt over historisk bakgrunn for implantatprotetikk og grunnleggende faktorer av betydning for planlegging og gjennomføring av en behandling. Det belyser bl.a. biologiske forhold som benresorbsjon, funksjon og estetikk. Introduksjonen har et avsnitt om biomekanikk, og beskriver også kort betydningen av pasientens forståelse for behandlingens muligheter, begrensninger og risikomomenter. Kapitlet beskriver forskjellige systemer for klassifisering av komplikasjoner. Introduksjonen har en lang referanseliste til velrennomerte forfattere, i tillegg finnes også kortere referanselister i hvert kapitel.

De øvrige kapitlene har alle en kort teoretisk del som beskriver kapitlets tema. Først i hvert kapittel er listet opp de komplikasjoner som omtales, deretter følger en gjennomgang av punktene med beskrivelse av etiologi, kliniske tegn og symptomer samt muligheter for behandling/løsning av problemet. Deretter følger kasuistikker som viser relevante komplikasjoner og måten problemene ble løst på. Det gis korte, anamnestiske opplysninger, og hver komplikasjon er klassifisert i henhold til et system utarbeidet av Roos et al (1997), basert på Helsinkideklarasjonen (1992). Hvert kasus er beskrevet med tilstrekkelig mange bilder til at det aktuelle problemet og den valgte løsningen fremstår klart. Alle illustrasjoner følges av utfyllende, forklarende tekst.

De fleste bildene viser behandlinger gjort med Nobel Biocare's Brånemark-implantatsystem, men bortsett fra noen kasus som viser tekniske problemer knyttet til dette systemet, er problemstillingene relevante uavhengig av implantatsystem.

Boken har en tiltalende layout og er oversiktlig og lett å finne frem i. Hvert kapittel har en fargekode som følger alle sidene, og det er dermed raskt å finne frem til de forskjellige kapitlene. Bilder og illustrasjoner er klare og tydelige.

For dem som foreløpig har liten erfaring med implantatbehandling kan boken gi tips, slik at en del fremtidige komplikasjoner kanskje kan unngås. For dem som har drevet med implantatbehandling lenge og som har gjort mye, vil nok de fleste problemstillingene være kjente. Boken har likevel kapitler som er nyttig for alle som tilbyr behandling med dentale implantater.

Anne-MarieHalmøy 

London: Quintessence publishing; 2013. 360 sider, 1 158. illustrasjoner. ISBN 978ST-ST1ST-ST85097ST-ST242ST-ST6