Tilbakeblikk

1914

Olding - Konfirmant

Midt imellem flatbrød og ost og anden solid landsens kost kunde man paa Jubilæumsutstillingen for nogen uker siden se to tandavtryk, som i høi grad vakte publikums interesse. Avtrykkene var tat av en olding og av en konfirmant. Oldingens gebis viste 28 solide og feilfrie tænder; konfirmanten hadde mest bare røtter og kun nogle faa kronerester, ikke en eneste hel tand.

Utstillerne, tandlæge P. Larssen og amtsdyrlæge J. Kjos Hanssen, Ekersund, mener at denne bedrøvelige foreteelse er et resultat av nutidens kosthold, som er saa helt forskjellig fra tidligere tiders. Ved siden av tandavtrykkene har derfor utstillerne hængt op spisesedler fra ældre og nyere tider i distriktene omkring Ekersund

September 1914, 8de hefte

1964

Redaktørskifte

Etter i 6 år å ha ledet tidsskriftets faglig-vitenskapelige del, trekker Ferdinand Strøm seg tilbake som redaktør for N. T. F.'s Tidende. Med sin allsidige odontologiske bakgrunn fra praksis, undervisning, forskning og foreningsarbeide hadde han de beste forutsetninger for å holde tidsskriftet på et faglig høyt nivå. Denne oppgave har han løst på en utmerket måte.

N. T. F.'s Tidende er standens ansikt utad og innad, og redaktørstillingen er ansvarsfull og krevende. Ferdinand Strøm gikk helhjertet og med aldri sviktende interesse inn for oppgavene, og det gjør godt å kunne si: Hjertelig takk!

Da bl.a. spørsmålet om deling av Tidende i et faglig-vitenskapelig tidsskrift og et medlemsblad er under utredning, er den nye redaktøren S. F. A. Bervell konstituert for ett år. Jeg ønsker ham lykke til. (Rolf Wang-Norderud, president)

November 1964, hefte 9

2004

Sukret mineralvann og søtsaker - 1989 til 2001

Som del av studien «Helsevaner blant skoleelever» gjennomførte HEMIL-senteret, UiB regelmessige spørreundersøkelser blant representative utvalg av norske 11-, 13- og 15-åringer i 1989, 1993, 1997 og 2001. Andelen gutter og jenter som oppgav at de daglig konsumerer sukret mineralvann/brus og søtsaker økte fra 1989 til 2001. Økningen var konsistent i alle aldersgruppene. Samlet viste resultatene at gutter og jenter hadde henholdsvis fire og nesten fem ganger så stor sannsynlighet for å drikke brus daglig i 2001 sammenlignet med 1989. For daglig inntak av søtsaker/snop var sannsynligheten dobbelt så stor for guttene og tre ganger så stor for jentene over samme 12-årsperiode.

November 2004, nr. 15