Informasjon om ebola til tannhelseteamet

F14-10-039.eps

Bildet er hentet fra WHO Rapoorten, og viser sykdommens utbredelse i Guinea, Liberia og Sierra Leone.

I USA har Centers for Disease Control and Prevention (CDC) og American Dental Association (ADA) gitt ut informasjon og anbefalinger om tannbehandling av pasienter som har oppholdt seg i Vest-Afrika. I Norge har Folkehelseinstituttet utarbeidet generelle råd for helsetjenesten.

I Norge anses risikoen for minimal, men NTF ønsker likevel å formidle informasjonen og anbefalingene videre til sine medlemmer:

En smittet person med ebola anses ikke smittsom før symptomene vises. På grunn av sykdommens art, er det svært usannsynlig at noen med ebola-symptomer vil søke tannbehandling når han eller hun er alvorlig syk. For sikkerhets skyld anbefales tannlegene å stille spørsmål om utenlandsreiser i forbindelse med innhenting av medisinsk historie, hvis pasienten har symptomer som kan tyde på en virusinfeksjon.

Det kan gå 21 dager fra smitte til symptomene vises. Hvis pasienten har oppholdt seg i de vestafrikanske landene Liberia, Sierra Leone og Guinea, anbefales det å utsette tannlegetimen til det har gått 21 dager siden hjemkomst. Palliativ omsorg for alvorlige orale helseforhold, dentale infeksjoner og dental smerte kan gis hvis nødvendig etter samråd med pasientens lege, og i samsvar med standard forholdsregler.

Symptomer og smitte

Symptomer på ebola inkluderer feber over 38,6 C og alvorlig hodepine, muskelsmerter, oppkast, diaré, magesmerter, eller uforklarlige blødninger eller blåmerker.