Svar til Peter Lembke Gerdes

Det er riktig at enkelte av sitatene i `Presidenten har ordet' i Tidende nr. 7 er tatt fra DentaNets kurskatalog og brukes som eksempel. Jeg er glad for at du nå presiserer at dere setter pasientenes behov og pasientsikkerheten høyt.

Jeg ser at du argumenterer for å la tannhelsesekretærer utføre tannlege- og tannpleieroppgaver, men med basis i Helsepersonelloven § 4. Forsvarlighet og Tannlegeforeningens faglige og etiske policy finner vi fortsatt dette konseptet uakseptabelt.

De ulike utdanningene i tannhelsebransjen gir ulik kompetanse, og det er ikke slik at tannhelsesekretærene kan utføre tannlege- og tannpleieroppgaver hverken fordi det gagner tannlegen (for eksempel økonomisk) eller fordi tannhelsesekretæren syns at det er spennende. Jeg ser at du mener at tannleger ikke utfører tannrensing skikkelig fordi de ser på det som en triviell og kjedelig oppgave. Jeg har større tro på mine medlemmer enn som så, og jeg er helt sikker på at norske tannleger tar denne oppgaven like alvorlig som alle andre viktige behandlingsprosedyrer.

Jeg har ikke uttalt meg om måten dette gjøres på i praksis i klinikkene. Jeg setter allikevel spørsmålstegn ved det økonomiske incentivet hvis tannlegen først skal vise tannhelsesekretærene hvor de skal rense og så sjekke etterpå om det er gjort bra nok.

Når det gjelder kurs i lokalanestesi er jeg glad for at du åpner for at dette kurset kun skal tilbys tannpleiere. Det vil, slik vi ser det, være helt i tråd med helselovgivningen. Kursvirksomhet rettet mot tannleger og tannpleiere, som er de som kan utføre kliniske behandlinger på pasientene, imøteser vi.

Den norske tannlegeforening er opptatt av pasientsikkerheten, og vi ønsker å forholde oss til etablert og omforent praksis med fordeling av kliniske arbeidsoppgaver slik at denne ikke svekkes. Vi håper derfor at dere ikke arrangerer kurs for tannhelsesekretærer i kliniske behandlingsprosedyrer de ikke har noen forutsetning for å beherske og som vil svekke pasientsikkerheten.

Vi har fått denne uttalelsen fra Avdeling for periodonti ved Universitetet i Oslo: «Avdeling for periodonti er opptatt av pasientsikkerhet. Tannrens med skarpe instrumenter på den stadig økende andel med kompliserte pasienter vil potensielt kunne være forbundet med risiko og krever en formell kompetanse».

CamillaHansen Steinum 

President i NTF

camilla.hansen.steinum@tannlegeforeningen.no