Om DentaNet i Presidenten har ordet

Jeg leste med stor interesse Presidenten har ordet i Den norske tannlegeforenings Tidende nr. 7 fra august i år. Da enkelte sitater er tatt direkte fra DentaNets kurskatalog og derfor stiller spørsmål ved noen av våre kurs, innhold og undervisere, føler jeg en trang til å presisere noen av oppfattelsene.

Hos DentaNet hjelper vi, DentaNets administrasjon, undervisere og medlemmer, hverandre med å gjøre pasientene enda gladere. Det er en grunnleggende del av vårt nettverk, at vi setter pasientenes behov og pasientsikkerheten høyt.

Der er flere aspekter ved å la sin tannhelsesekretær foreta en tannrensing:

Det frigis tid til tannlegen, som kan drive med mere komplekse behandlinger og ha flere pasienter i løpet av en arbeidsdag. Fem minutter spart per pasient kan bli til mange timer i løpet av et år.

Tannhelsesekretærens kompetanser oppgraderes og ofte ser vi at det utvidede ansvarsområde hjelper på medarbeidertilfredsheten.

Mange pasienter opplever at de får en mere grundig rensing, da tannhelsesekretæren sjelden må forte seg i forhold til at tannlegen ofte ser tannrensing som en triviell og kjedelig rutineoppgave pga. deres mange kompetanser på en masse andre mer komplekse områder.

Min største protest er dog, at Camilla Hansen Steinum får det satt opp, som om tannhelsesekretæren etter kurs nærmest blir sidestilt med en tannpleier og driver egen virksomhet i virksomheten. Det høres nesten ut som om pasientene kommer inn til tannhelsesekretæren og ut igjen uten å ha vært sett av tannlegen. Det er ganske enkelt ikke tilfellet og ikke heller meningen.

På kurs gjør vi mye ut av å gjennomgå Lov om helsepersonell, som Steinum henviser til, hvor ansvaret alltid er tannlegens. I praksis betyr det og har også alltid vært meningen, at tannhelsesekretæren først utfører tannrensingen i slutten av en behandling eller et ettersyn. Det vil si, når tannlegen allerede, som alltid, selv har sjekket, at pasientens helsetilstand er i orden. Vi legger også vekt på at tannlegen alltid sjekker pasienten en ekstra gang innen pasienten forlater klinikken. Dette gjør vi også veldig klart i et brev som vi sender med tannhelsesekretæren for å gi tannlegen hun arbeider for etter kurset.

Når det kommer til kurs med lokalanestesi er dette klart målrettet tannpleiere og erfarne tannhelsesekretærer. Jeg skal ikke spekulere i hvor mye undervisning som kreves i forhold til en del av den bakgrunnsviten, som tannpleiere har i forveien. Men i løpet av de tre dagene mottar de omkring 20 timers undervisning inkl. praktiske øvelser + en hel del forberedelse en måned innen kurset. Kurset har været gjennomført i Sverige i mer enn 20 år, hvor mere enn 1 000 tannpleiere har været igjennom kurset. Jeg vet at det også står at det er til erfarne tannhelsesekretærer, men vi har enda ikke hatt noen av disse som har meldt seg på, kun tannpleiere. Hvis en tannhelsesekretær melder seg på kurset går vi inn i en tett dialog for å høre om utdannelse og erfaring. I skrivende stund og på bakgrunn av denne korrespondanse overveier jeg kun å la tannpleiere om å få melde seg på, da en erfaren tannhelsesekretærs kompetanse i praksis kan være vanskelig å vurdere. Og vurdering av dette er selvfølgelig essensielt i forhold til pasientsikkerheten senere i praksis. Og likesom tannlegeforeningen setter vi pasientsikkerheten og for den saks skyld videreutdanningen av tannlegene og resten av tannhelse-personalet som vår høyeste prioritet.

PeterLembke Gerdes 

Direktør, DentaNet

pg@dentanet.dk